Rätt svar på Radiomuseets tävling på Bokmässan

tavlingTack alla ni som svarade på frågorna i vår tävling på bokmässan. Totalt fick vi in 123 ifyllda svarsblanketter varav 25 var rätt ifyllda. De som svarat rätt har fått ett mail eller SMS som berättigar till fri entré  på Radiomuseet en gång under 2016.

Det var fråga 3 som var svårast. Många hade missat att det var två rätta svarsalternativ trots att det stod i början att det kan vara mer än ett svar som är rätt.

Rätta svaren ser ni nedan. De är gröna och understrukna.

Fråga 1. Om du vill lyssna på P4 i Göteborg så ställer du in din radio på frekvensen 101,9 på skalan. Men vilken sort har frekvensen?
a.  meter, som brukar förkortas m
b.  kilowatt, som brukar förkortas kw
c.  megahertz, som brukar förkortas MHz

Fråga 2. Ett mycket populärt radioprogram som startade redan 1925 hette Barnens brevlåda. Det sändes 1785 gånger innan det lades ner 1972. Vad kallades programledaren?
a.  farbror Kalle
b.  farbror Sven
c.  farbror Pekka

Fråga 3. Radio använder sig av elektromagnetisk strålning för att överföra information från sändaren till mottagaren. Vilket eller vilka av följande fenomen är också elektromagnetisk strålning?
a.  synligt ljus
b.  ljudvågor
c.  röntgenstrålning

Fråga 4. I slutet på 1910-talet och under 1920-talet blev det populärt att bygga enkla radiomottagare. Vad kallades den enklaste typen av radioapparat som användes då?
a.  pejlmottagare
b.  dopplermottagare
c.  kristallmottagare

Fråga 5. Sveriges Radios utbud av radiokanaler kallas för Public Service eftersom det inte är reklamfinansierat. Vad heter motsvarigheten i England?
a.  YLE
b.  BBC
c.  RAI

Specialprogram på mellanvåg från SDXF söndag 9/3

Du kan höra nästa specialprogram från Sveriges DX-Förbund över Radio Merkurs på 1485merkurs_logo kHz söndagen den 9 mars klockan 18:00-19:00 UTC. Programmet sänds också över Hamburger Lokalradio på 7265 kHz lördagen den 15 mars klockan 12:00-13:00 UTC. Lyssna på program och skicka gärna en lyssnarrapport till Sveriges DX-Förbund, Box 1097, 405 23 Göteborg eller via mail till qsl@sdxf.se . Korrekta lyssnarrapporter verifieras.

Kan du reparera en rörradioapparat?

Det är några inom föreningen som har efterfrågat en kurs där man får lära sej hur man felsöker och reparerar en rörbestyckad radioapparat. Man har önskat sej en mycket praktisk kurs där man får jobba tillsammans med en duktig radiotekniker och med representativa radioapparater. Skulle du kunna tänka dej att dela med dej av dina kunskaper och färdigheter så vill vi inom Kursverksamheten gärna komma i kontakt med dej. Läs mer under Kurser.

Bo Sörensson

Besök från Turkiet

I onsdags kom två långväga besökare till Radiomuseet, en utbytesstudent från Turkiet tillsammans med en vän från hemlandet. Lennart Nilsson berättade lite för dem om museet och visade några av våra intressanta föremål innan de vandrade runt på egen hand. Båda blev imponerade av museet och tyckte att det var roligt och lärorikt att komma hit. Vi på museet tycker också att det är både roligt och lärorikt att få besökare från andra länder.

Jeanette Nilsson

Rapport från Gammelvala

På Gammelvala 2013 fick vi en ny lokal i ladan, tillsammans med en samling gamla bonderedskap och hushålls utrustning. som alla verkade betydligt äldre än de flesta av våra apparater!

image001

Här ser vi Lennart Nilsson, Christer Aronsson och Ulf Nilsson som installera elkablar den allra första dagen. Nedan ser vi hur utställningen blev, med apparater till vänster, försäljningsdisk med böcker och CD-skivor och annat till höger, samt radioverkstaden längst bak.

image003

I år hade vi med en modell av ett elektronrör, som var roligt att visa upp – vi har alltid en plansche med en bild av ett rörs konstruktion, men det är lite mer påtagligt då man ser en modell. Den står här på disken, bredvid en fin 50-tals radio som var i bruk hela tiden och en mindre radio med baksidan fram för att visa upp hur det såg ut en gång i tiden.

image005

10 medlemmar ställde upp under veckan och visade vår utställning eller lagade radio eller bådadera. En mycket bra uppslutning! Det kom mycket folk och vi fick några fina gåvor och några nya medlemmar. En lyckad satsning för Radiomuseet!

Jeanette Nilsson  Jeanette62373@hotmail.com

 

Fartygs- och flygtrafik i realtid

Under områden har ett nytt område Flygradio tillkommit. Där finns ingen information ännu, men där finns en länk till en sida där man kan se flygtrafiken över Västra Götaland i realtid. På motsvarande sätt finns det nu under fartygsradio en länk till en sida där man kan se fartygstrafiken i Göteborgs inlopp i realtid (om Anchored avmarkeras, så ser man tydligare de fartyg som är på väg).

Grimeton gick ut över världen

follsandarsal

Så sätter vi punkt på rapporteringen för Alexanderdagens sändning den 30 juni 2013. Totalt 289 st rapporter har inkommit, därav 114 från Tyskland. Nytt rekord! Det gamla var på 266 rapporter. Nytt land för denna gång var Syd-Afrika. Vi fick två hörbara rapporter från USA, varav en från Alaska, som rapporterat tidigare.

Vi hade några som lyssnat från hemmet och rapporterat tidigare och nu tagit sig till Grimeton för att uppleva sändningen på plats. En holländare berättade för mig att han “lurat” sin fru med på en resa till Sverige, men han medgav, att hans främsta avsikt och mål var Grimeton, vilket han inte klargjort för sin fru. En från Berlin hade också lyssnat och skickat rapporter tidigare och var nu på plats för att se hur det fungerade. Bägge dessa var imponerade och tyckte att resan varit en succés.

Lars Kålland (SM6NM) sm6nm@telia.com

Rapporten i sin helhet återfinns på vänföreningen Alexanders hemsida under rubriken Nyheter. Adressen dit är:

www.alexander.n.se

Meddelandet som sändes ut den 30 juni 2013 var följande:

 

CQ CQ CQ DE SAQ SAQ SAQ =

 

THIS IS GRIMETON RADIO/SAQ IN A TRANSMISSION USING THE ALEXANDERSON 200 KW ALTERNATOR ON 17.2 KHZ. =

 

TODAY WE REMEMBER ONE HUNDRED YEARS AGO WHEN THE FIRST REGULAR TIME SIGNAL FOR SHIPPING ETC WAS TRANSMITTED VIA ARLINGTON RADIO/NAA (,USA) AND VIA EIFFEL TOWER/FL (, PARIS).=

 

SIGNED: THE ALEXANDER-GRIMETON VETERANRADIOS VAENNER ASSOCIATION AND WORLD HERITAGE GRIMETON +

 

FOR QSL INFO PLEASE READ OUR

WEBSITE: WWW.ALEXANDER.N.SE =

 

DE SAQ SAQ SAQ @

 

kalland