Flygradio

doorop

På Radiomuseet finns ca 50 st flygradio från år ca 1945 fram till år 1975 Det är utrustningar som varit monterade i civila flygplan som använts i flygklubbar såväl som trafikflygplan. Flertal olika fabrikat på flygradio är samlade i glasmontern vid den norra delen av museet. Motsatt hylla vid glasmontern har också civila flygradios.

Av fabrikaten kan nämnas Dittel, King, Narco, ARC, Becker, Standard Radio, Piper, Cessna.

Standard Radio mottagaren är SAS första flygradio som konstruerades 1944 samt monterades i de DC-3 flygplan som inköptes efter krigsslutet 1945. Vid flygradiomontern finns även en scannermottagare som lyssnar av ett flertal flygradiokanaler som används i västra Sverige. Mottagaren har en egen antenn som är monterad på byggnadens tak.

Vidare finns ”live” mottagning av ”Flygradio-24” som presenteras på en dataskärm.

Flygtrafik över Västra Götaland Öppnas i ny flik