Mätinstrument

www2 doorop

Vi har nu 370 instrument på museet, varav de allra flesta kommer från givmilda privatpersoner. Vissa instrument är avsedda för undervisning i el- och teleteknik och har skänkts av olika utbildningsorganisationer. Göteborgs Industrimuseum har deponerat ett antal instrument på Radiomuseet. Vissa instrument har återsänts till GIM.

Instrumenttyperna omfattar allt från de enklaste volt- och ampèremetrarna till mera sofistikerade serviceinstrument avsedda för trimning och rep av TV-apparater.

En stor del av instrumenten såsom uteffektmetrar och griddipmetrar är avsedda för trimning och mätning på Amatörradio. Mera speciella instrument såsom kurvskrivare och spektrumanalysatorer saknas dock.

Den som vill bli av med sådana instrument kan kontakta museet som gärna tar emot.

Ett antal instrument utgörs av dubbletter, tripletter och kvartetter varav  vi har påbörjat viss utförsäljning.