DX-ing

www2 doorop

Lyssna på utlandet

DX-ing är en rolig och spännande hobby, där du kan
lyssna på radiostationer från hela världen på kortvåg och
mellanvåg. Många länder har sändningar på kortvåg. Här finns ett enormt utbud av program att välja och vraka bland.

Du behöver bara en vanlig radio som förutom FM-bandet har åtminstone mellanvåg och ett eller flera kortvågsband och någon antenn.

För mer information finns broschyrer, DX-aktuellt och lite annat gratis på museet! Fråga gärna personalen.

Vår lokala DX-klubb i Göteborg, Västkustens DX-Klubb (tidigare Volvo DX-Klubb) träffas på Radiomuseet ca en gång per månad. Du kan läsa mer HÄR om våra aktiviteter.

Sveriges DX-förbunds hemsida finns på url http://www.sdxf.se

Information, DX-Guide och provexemplar av senaste numret av Eter-Aktuellt kan beställas från:
SVERIGES DX-FÖRBUND,
Box 1097
405 23 GÖTEBORG

e-post: sdxf@sdxf.se

Sven Persson berättar om DX-ing.

Ordet DX är egentligen en gammal internationell telegrafförkortning. Förkortningen anses komma från engelskans distance, avstånd. Inom radiohobbyn kallas en långväga radiokontakt (utanför Europa) just
för DX – och det är just långväga radiosignaler som
en DX-are intresserar sig för!

Undermeny:
Västkustens DX-klubb