Radiolänk Punkt till Multipunkt

Tillbaka

I takt med ökade kostnader för service och underhåll av sk. glesbygdsabonnenter, började man inom Telia att se sig omkring efter alternativa transmissionsmedium. Ett kostnadseffektivt alternativ var de sk. PMP-systemen (Punkt till MultiPunkt). Dessa system kan helt eller delvis ersätta stolplinjer, kabel och ändstationer med hjälp av radioteknik.

Ett PMP-system består av tre olika grundenheter, CS, TS och RS.
* CS (Centralstation) ansluts mot den överliggande växeln, t.ex. AXE. CS är “hjärnan” i systemet som styr alla TS och RS.
* TS (Terminalstation) ansluter abonnenterna och förmedlar dessa till CS.
* RS (Repeterarstation) repeterar radiosignalerna vid de tillfällen då det inte råder radiooptisk fri sikt mellan CS och TS eller om avståndet är för långt mellan CS och TS.

Med hjälp av dessa komponenter kan ett mycket flexibelt system byggas upp.
En CS eller RS kan kommunicera med flera olika TS samtidigt

Fylke 501 i telenätet.

Ett Fylke 501 system kan förmedla följande tjänster;

* En ordinär telefonförbindelse (2-tråd) för impulsval – eller tonvalstelefoner samt Telias samtliga sk Plustjänster.
* Mynttelefoner och samtalsmätare (2-tråd med 12 kHz signalering).
* Telefax.
* 4-tråds förbindelser med S & M signalering (t.ex. för NMT förbindelser).
* Datatrafik via modem upp till 19.2 kbit/s. (2-tråds eller 4-tråds förbindelser).
* Datatrafik via datakort upp till 64 kbit/s (V11, V24, V35)
* Datatrafik via datakort, 64 kbit/s (G703 co, G703 contra).
* ISDN (under utveckling, prototyptestad)

Begränsningar i ett Fylke 501 system.

* Det måste råda radiooptisk fri sikt mellan stationerna, typisk 10 – 30 km.
* Maximalt 800 km mellan CS och den längst ut belägna TS:n.
* Maximalt 511 TS/RS i ett system.
* Maximalt 1024 abonnenter fördelade på 60 kanaler (trunkar).
* Maximalt 2 x 600W mellan TS och telefonen hos abonnenten (ca 8 km 0,6 mm2 kabel).

 

Ett Fylke 501 system består av en CS och upp till 511 olika TS eller RS. Fylke 501 är ett radiotransmissionssystem som arbetar i frekvensen 2.6 GHz med TDMA (TidsDelad Multipel Access) teknik. Systemet kan hantera upp till 1024 abonnenter fördelade på 60 stycken 64kb/s PCM-kodade kanaler. Varje abonnent har två anslutningspunkter, en vid CS och en vid TS, och systemet fungerar därför som en “fysik kabel” (förbindelse). Denna förbindelse kopplas upp vid behov, t.ex. när en abonnent blir uppringd eller vill ringa ut. Ett Fylke 501 system fungerar alltså som en koncentrator.
Genom att använda RS kan komplexa system byggas upp och stora områden täckas in.

En TS kan ersätta en gammal analog ändstation (upp till 256 abonnenter) och eftersom radioteknik används så behövs det inga kablar mellan den forna ändstationen och växeln. Ett Fylke 501 system är även lätt att bygga ut eftersom transmissionsmediet redan finns runt om CS och eventuella RS.