Audio

www2 doorop
Området Audio omfattar bland annat grammofoner och bandspelare. Dessa utnyttjar ju inte radiotekniken, men de har haft stor betydelse för möjligheterna att sända radio och dom utnyttjas i hemmen tillsammans med radioapparater och har ofta varit ihopbyggda i samma möbler.

I många av apparaterna har det funnits 78-varvsskivor. Dessa finns registrerade i registret “Radiomuseets samling av 78-varvsskivor” och dubbletterna finns till salu.