Områdesansvariga

Amatörradio
Amatörradiostation SK6RM
Bengt Lindberg
benli(a)telia.com
Television
Tommy Hammberg
tommy.hamberg(a)bitcom.se
Audio
Mattias Engström
mattias.engsttrom(a)ri.se
Bibliotek
Nils Pihlgren
nils.pihlgren(a)hotmail.se
Biträdd av Lars Quiding och Viktor Ohlsson
Bilradio
Rundradio
Nyheter från Radiomuseet
Lars Lindskog
lars(a)lalind.se
Data
Instrument
Lennart Nilsson
odenback(a)telia.com
Biträdd för Data av Jarl Svensson, Viktor Ohlsson, Lars Lindskog och Matts Brunnegård
DX-ing
Moritz Saarman
moritz(a)telia.com
Fast telefoni
Landmobil radio
Dag Johansson
dagjohansson44(a)gmail.com
Landmobil radio tillsamman med Lennart Svensson
Landmobil radio
Lennart Svensson
lens(a)telia.com
Tillsamman med Dag Johansson
Flygradio
Militärradio
Vakant
Internet
Webbmaster
Ansvarig utgivare Audionen
Viktor Ohlsson
viktor.ohlsson(a)von.pp.se
Komponenter
Bo Carlsson
bo.carlsson(a)bredband2.com
Radiolänk
Vilande
Radiorör
Ingvar Lund
Biträdd av Mattias Engström, Lars Lindskog, Bo Carlsson och Elon Andersson
Sjöfartsradio
Matts Brunnegård
gjutaren26(a)gmail.com
Redaktör Audionen
Jeanette Nilsson
jeanette62373(a)gmail.com
Biträdd av Anders Söderström,  Mia Ohlsson och Viktor Ohlsson