Områdesansvariga

Område

Namn

E-post

Anm

Amatörradio Bengt Lindberg benli(a)telia.com Biträdd av Göran Jonsson
Amatörradiostation SK6RM Göran Jonsson go.bri(a)telia.com
Audio Mattias Engström mattias.engsttrom(a)ri.se
Bibliotek Nils Pihlgren nils.pihlgren(a)hotmail.se Biträdd av Lars Quiding och Viktor Ohlsson
Bilradio Lars Lindskog lars(a)lalind.se
Data Lennart Nilsson odenback(a)telia.com Biträdd av Jarl Svensson,  Viktor Ohlsson, Lars Lindskog och Matts Brunnegård
DX-ing Moritz Saarman moritz(a)telia.com
Fast telefoni Dag Johansson dag.johansson(a)mailbox.tele2.se
Flygradio Lars Hallin lars.hallin(a)mbox301.swipnet.se
Instrument Lennart Nilsson odenback(a)telia.com
Internet Viktor Ohlsson viktor.ohlsson(a)von.pp.se
Komponenter Bo Carlsson bo.carlsson(a)bredband2.com
Landmobil radio Dag Johansson dag.johansson(a)mailbox.tele2.se
Militärradio Lars Hallin sm6yjg(a)gmail.com
Radiolänk Vakant
Radiorör Ingvar Lund Biträdd av Mattias Engström, Lars Lindskog, Bo Carlsson och Elon Andersson
Rundradio Lars Lindskog lars(a)lalind.se
Sjöfartsradio Lars-Olof Ternström ternis(a)mac.com
Television Göran Jonsson go.bri(a)telia.com
Verkstad Vakant
Nyheter från Radiomuseet Lars Lindskog lars(a)lalind.se
Audionen Jeanette Nilsson
jeanette62373(a)gmail.com
Redaktör, biträdd av Anders Söderström,  Mia Ohlsson och Viktor Ohlsson
Audionen Viktor Ohlsson viktor.ohlsson(a)von.pp.se Ansvarig utgivare
Webbsida Viktor Ohlsson viktor.ohlsson(a)von.pp.se