Styrelse

Vald vid årsmötet 19 mars 2022

Styrelsepost

Namn

E-post

Ordförande Jeanette Nilsson jeanette62373(a)gmail.com
Vice ordförande Sekreterare Martin Björkman martin(a)radiomuseet.se
Kassör Jan Zackrisson Jan_zackrisson(a)telia.com
Ledamot Göran Jonsson go.bri(a)telia.com
Ledamot Bo Carlsson bo.carlsson(a)bredband2.com
Ledamot Mattias Engström mattias.engstrom(a)ri.se
Ledamot Dag Johansson dagjohansson(a)mailbox.swipnet.se
Ersättare Elisabeth Gårdbäck elisabeth.gardback(a)gmail.com
Ersättare Lars-Olof Ternström ternis(a)mac.com
Revisor Tommy Hallsmark tommy_hallsmark(a)telia.com
Revisor Nils Pihlgren nils.pihlgren(a)hotmail.se
Revisorssuppleant Moritz Saarman moritz(a)telia.com
Valberedning Sammankallande Viktor Ohlsson viktor.ohlsson(a)von.pp.se
Valberedning Lennart Nilsson odenback(a)telia.com
Valberedning Lars Quiding larsq(a)bahnhof.se