Ringen – Kontakt via radiovågor: Tankar för dagen

Radioringen är ett kulturarrangemang i samarbete med Medborgarskolan och Radiomuseet båda i Göteborg. Arrangemanget sker i form av en radioutsändning från ett antal radioamatörer på kortvågsbandet 80 meter.

Träffarna sker dagligen mellan kl 9:00 till 9:30, ibland längre. Målsättningen är att radiosamtalen ska leda till en upplevelse och förhoppningsvis även en eftertanke.

Sammankomsten leds av en moderator (master) och alla inbjuds att tala i tur och ordning i korta pass. Samtalstemat för dagen är spontant och högst varierande. Det kan vara allt från yttre rymden till små praktiska vardagsbestyr. Inte sällan väder och vind samt våra radioapparater och dess funktion.
Radioamatörernas hederskodex säger att debatt rörande religion eller politiska frågor ska undvikas.

Vill man delta aktivt krävs amatörradiocertifikat. Lyssna är möjligt för envar antingen via egen radio eller via en webansluten radiomottagare.

Man får gärna skicka en lyssnarrapport via info@radiomuseet.se och den besvaras med ett s.k. QSL-kort.

Nuvarande master är Martin Björkman SM6EHL

Tekniska data: tid: 9-9:30 svensk tid. frekvens 3620 kHz modulation SSB-LSB

Välkommen att att delta eller lyssna

Länk till en webansluten SDR-mottagare på Grötö/Göteborg: http://sk6ag3.ddns.net:8073/ (öppnas i ny flik)

Radioringen 3620 görs i samarbete med Medborgarskolan

Radioringen fortsätter sina samtal på amatörradiobandet kl 9 varje dag enligt ovan.

På fredagar har vi en mer uppstyrd konversation som Medborgarskolan stödjer ekonomiskt.

Arrangemanget heter “Tankar för dagen – kontakt via radiovågor” och vi samtalar då kring några av våra favorittema nedan. Vad som kommer upp för dagen är spontant och beroende på deltagarnas dagsform och inspel. Aktuella teman denna termin är:

  • universums oändlighet – gärna James Webb-teleskopet
  • något runt sjöfart – gärna Göteborgs hamn och Ostindiefararen
  • energifrågor – gärna solceller och “prepping”
  • radioteknik – gärna antenner, hur hantera brus och störningar
  • våra husdjur – oftast katter
  • vädret – givetvis

Vill du lyssna finns vi på frekvensen 3620 kHz SSB LSB. Har du inte egen mottagare går det att använda Radiomuseets SDR-mottagare. Kontakta master för login.

Väl mött Master Martin SM6EHL

0705-296554 eller martin@romleborg.se