Kustradio

www2 doorop
På Radiomuseet finner Du bl.a. tre expeditionsutrustningar som funnits på Göteborgs Kustradiostation i Onsala, GÖTEBORG RADIO/SAG, nämligen:

  1. Nöd- och anropsexpedition för passning av 500 kHz telegrafi, 2182 kHz telefoni och VHF kanal 16 telefoni.
  2. Expedition för trafik på kortvågstelegrafi och/eller kortvågstelefoni.
  3. Expedition för telefon- samtalskoppling på VHF-bandet samt gränsvågstelefoni.

Du finner också en pejlmottagare för pejling på 500 kHz och 2182 kHz. En hel del nödsignaler har pejlats med denna apparat.

Även en telexapparat finns.

Göteborg Radio

GÖTEBORG RADIO startade sin verksamhet år 1911 och lades ner 1994. Verksamheten övertogs då av STOCKHOLM RADIO/SDJ . Radiostationen var placerad på Onsalahalvön och hade sändare utplacerade i Vallda, Grimeton (Varberg), Karlsborg m.fl. samt ett flertal VHF stationer längs västkusten, i Vänern och Vättern.

Ett hundratal radioexpeditörer tjänstgjorde här, som mest, i skift.

Nedan kan du se en del av ett bildspel on Göteborgs Kustradio som fyllde 100 år 2011.

Den kompletta versionen av detta bildspel, samt det som finns på fartygsradiosidan finns   på DVDn “Göteborg Kustradio 100 år” som kan köpas på Radiomuseet för 150 kr. På denna DVD finns också bonusmaterial i form av två otumordentliga kompendier om kustradio och fartygsradio i PDF-format.

Se i slutCD/DVD-listan från butiken (PDF).

ABC-telegram
En hälsning från sjön till dem därhemma
Det var det inte så billigt för sjöfolk att sända telegram från sitt fartyg hem till sina anhöriga. För att rationalisera detta gav Telegrafverket ut en lista där man välja ut en färdigformulerad hälsning som angavs med en kort kod och på det viset kunde man snabbt överföra en större mängd information och därigenom spara både tid och pengar. Mottagaren fick texten i klartext till och med på lyxblankett om avsändaren valde det.  Via den lokala medlemssidan kan medlemmar i Radiohistoriska Föreningen i Västsverige ladda ned Televerkets häfte på 17 sidor i PDF-format. Tryckåret var 1968.