Radiostiftelsen delar ut stipendier

Söker du stipendium för forskning inom radio- och telehistoria?

Stiftelsen för forskning och utbildning inom radio- och teletekniken och dess historia (Radiostiftelsen) delar ut stipendier till intressanta projekt med ändamål att främja forskning, utbildning, information och annan förmedling av kunskap om radio- och teletekniken och dess historia. Det är främst tack vare generösa donationer från företag och privatpersoner som Radiostiftelsen har denna möjlighet.

Stiftelsen är fristående och har ingen formell koppling till Radiomuseet, däremot har stiftelsen sedan dess bildande 1997 stöttat museets verksamhet genom stipendier som varit värdefulla för att exempelvis utveckla nya aktiviteter i museet.

Mer information om stiftelsen och hur du ansöker om stipendier på: www.radiostiftelsen.se