Besök SK6RM

Besöksstation SK6RM är öppen för alla sändaramatörer med giltig licens.

Efter bokning på info@radiomuseet.se senast en vecka före besöket kan stationen köras under museets öppettider.

Priser: 100 kr per dag som också gäller som inträde till museet.

Alternativ: Medlemskap i Radiohistoriska Föreningen i Västsverige som ger obegränsad tillgång till museet och besöksstationen. Se fliken “Bli Medlem“.

En av museets sändaramatörer kommer att introducera besökaren vid besöksstationen.

Stationen består av följande utrustning:
YAESU FT-1000MP MARK-V FIELD
Display för FT8 / ICOM  IC 7300
ACOM 1000  1 KW  HF slutsteg

Antenner som kan väljas:
ULTRA BEAM för 6 10 12 15 17 20 m
DIPOLE för 80 m

Alla QSO måste köras med SK6RM signal.  Ej egna anrops signaler.
Alla QSO måste loggas i vår pärm.
QSL kort måste skrivas ut för alla QSO

Efter avsutat pass: Dra in kopparbanden i motorerna . Stäng strömmen och skruva ur D sub kontakten på Ultra beam boxen.

Ställ antennomkopplaren i mittläge så alla antenner jordas.

SM6BLT Bengt
Ansvarig för besöksstationen.