Bilradio

www2doorop

Bilradion kom på 1930-talet. De första apparaterna var stora och de kunde väga åtskilliga kilo. De drog också ganska mycket ström. Bilradiolicens infördes 1943 i Sverige.