Lyssna på sändningarna från radiomuseet

Musiken är borttagen av upphovsrättsliga skäl

© 2001 Radiohistoriska Föreningen i Västsverige. All annan användning än för enskilt bruk är förbjuden. Kopiering, utsändning eller annat offentligt framförande utan föreningens tillstånd är förbjudet.

Klicka på länkarna nedan för att lyssna.
Robert Hassel berättar om sändaren som används.

Carl-Axel Wannerskog berättar om vad som är unikt med Radiomuseet.
Carl-Axel Wannerskog guidar på Radiomuseet när radion fyller 75 år.
Tomas Olsson berättar om sin syn på Radiomuseet.
Sven Persson berättar om DX-ing.

Air check Inspelat av Bo Nensén i Örnsköldsvik under en provsändning som gjordes 2000-10-08 vid 17-tiden. Det var den första officiella provsändningen. Så här skriver Bo:

“Jag satt alltså och lyssnade tillsammans med min DX-kollega Gert Nilsson ute i vår gemensamma lyssnarstuga med ett flertal antenner. Er station hördes dock bäst på en 800 m lång antenn i 245 nygrader med USB med en del störningar från den nederländska stationen som också ligger på 1584 kHz. Jag använder en AOR AR-7030+.”

Man kan ju konstatera att det inte direkt var “leksaker” de använde för att lyssna. Med en vanlig hemmamottagare hade det inte varit möjligt att lyssna på så långt avstånd.