Radiolänk nätlösningar

Tillbaka

RADIOACCESS

Med radioaccess menas radiosystem som sträcker sig ända ut till kunden, d.v.s. inget kabelbundet lokalnät erfordras. Radioaccess-systemen kan delas in i punkt till punkt system (P-P) och Punkt till MultiPunkt system (P-MP).

För P-P tillämpningar finns idag en analog enkanalsradiolänk tillgänglig, medan en digital fåkanalsradiolänk avsedd för, antingen 3 st. ISDN BRA eller 12 st. analoga kundanslutningar (ADPCM), är under utprovning.

För PMP tillämpningar finns idag inga godkända nätkomponenter, ifall man bortser från mikroutstationer i Fylke-system. Olika produkter
med varierande kapacitet, från 32 kbit/s upp till 8 Mbit/s är under utveckling. Flera av dessa system är under utprovning och de första väntas finnas tillgängliga under senare delen av 1996.För ett av dessa – DRA 1900, ett DECT baserat system pågår
nu ett fältprov i Trollhättan.Fast mobiltelefoni, vanligtvis fast-NMT, kan också sägas vara en radioaccess produkt, vilken används idag i begränsad omfattning.