Medlemssidan

Som medlem i Radiohistoriska Föreningen i Västsverige har du tillgång till den lösenordsskyddade medlemssidan.

Här finns i PDF-format:  Audionen, Nyheter från Radiomuseet (NfR), Års- och  styrelsemötesprotokoll, föreningens stadgar, inskannade scheman och beskrivningar för svenska radioapparater, föredrag från medlemsmöten mm.

Användarnamn och lösenord finns på medlemskortet.

Till den lösenordsskyddade medlemssida