Medlemssidan

Som medlem i Radiohistoriska Föreningen i Västsverige har du tillgång till den lösenordsskyddade medlemssidan.

Här finns i PDF-format:  Audionen, Nyheter från Radiomuseet (NfR), Års- och  styrelsemötesprotokoll, föreningens stadgar, inskannade scheman och beskrivningar för svenska radioapparater, föredrag från medlemsmöten mm.

Användarnamn och lösenord finns på medlemskortet.

Till den lösenordsskyddade medlemssida

Om du inte är medlem kan du se här hur du blir det och vilka ytterligare förmåner det ger.