Landmobil radio

www2 doorop

LANDMOBIL RADIO 193O-1945

Långt före införandet av publika mobiltelefonsystem i Sverige etablerades landmobil kommunikationsradio inom exempelvis polisen i Göteborg och Stockholm. År 1935 fanns i Göteborg
fem radiobilar. År 1939 fanns i Stockholm nio radiobilar. Enkanalsystem användes. Det var
endast möjligt att föra ett samtal åt gången i Göteborg och Stockholm. Första försöken inom
polisen gjordes redan hösten 1933 i Göteborg. Våglängden vid dessa försök var 147,5 m

Källa: Olle Gerdes artikel i Daedalus, 1991.

MOBILTELEFONI 1956-1987

Mobiltelefonisystem Lauhrén MTA 1956-1967

Första publika helautomatiska mobiltelefonsystemet. Etablerades i Stockholm och Göteborg.

Täckning: Ca 3 mils radie från systemets basradiostationer
i Stockholm och Göteborg.
Frekvensband: 160 MHz.
Systemkanaler: Fyra i Stockholm och fyra i Göteborg.
Kundsegment: En blandning från företag, kommuner samt jour-
och serviceverksamhet.
Abonnemangs- utveckling: År 1956 fanns totalt 26 abonnenter i Stockholm
och Göteborg. Under mitten av 1960-talet ökade
antalet abonnenter i dessa städer till ca 125.

Mobiltelefonisystem Berglund MTB 1962-1983

Andra generationens helautomatiska mobiltelefonsystem i Sverige. Ökad kapacitet.
Mindre och lättare mobila terminaler. Etablerades i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Täckning: Ca 3 mils radie från systemets basradiostation.
Frekvensband: 76-77,5 och 81-82,5 MHz.
Systemkanaler: 12 i Stockholm, 10 i Göteborg och 4 i Malmö.
Radioenhet: Transistorbestyckad.
Abonnemangs- utveckling: 1983 fanns i Stockholms-, Göteborgs- och Malmö-
regionerna ca 600 abonnenter i de lokala publika
mobiltelefonsystemen.

Mobiltelefonisystem MTD 1971-1986/87

I väntan på NMT kom MTD, ett manuellt landsomfattande system med start i
december 1971. Totalt 700 telefonister betjänade abonnenterna. Även Danmark
och Norge byggde upp egna nationella MTD-system. Under tiden utvecklade
Televerkets Radiolaboratorium det gränsöverskridande NMT-nätet.

Frekvensband: 450 MHz
Kundsegment: Privata företag, kommuner, service- och jour-
verksamhet. Kunder med landsomfattande verksamhet, säljare, åkerier m fl.
Abonnemangs- utveckling: Som mest hade systemet ca 20 000 abonnenter
och var i drift till 1987.

Källa: Olle Gerdes, Daedalus, 1991, samt både idag och tidigare verksamma medarbetare vid Telia Mobitel