Radiolänk Punkt till Punkt

Tillbaka

Dagsläget för högkapacitet

Fasta förbindelser kan idag realiseras med radiolänk med kapacitet mellan 2 Mbit/s och nxSTM-1 (155 Mbit/s). Ett radiolänksystem för att överföra STM-4 kan byggas genom att använda 4 radiokanaler för STM-1 (4+0) system. En konverter omvandlar 4 x STM-1 till STM-4 och till optiskt gränssnitt.

Radiolänken kan även förses med reservkanal (4+1) för längre hopplängder.

Ett annat sätt att utnyttja frekvensutrymmet är 2 x STM-1 per radiokanal genom att använda båda polarisationsriktningarna, sk CCDP system. För att möjliggöra detta används sk XPIC-teknik. Föra att överföra motsvarande STM-4 utnyttjas
då endast två radiokanaler.

ATM förbindelser kan erbjudas via de synkrona radiosystemen, dvs med ATM -trafik buret i SDH VC-n eller PDH.

Dagsläget för lågkapacitet.

Fåkanalslänk med 1-6 talkanaler för anslutning av enstaka abonnenter.

Upp till 16st 2Mbit/s system för PDH används främst i accessnätet för anslutning av RSS:er och RSM:er till lokalstationer men även för anslutning av basstationer i mobiltelefonnätet.

Standardisering och utveckling pågår för
SDH-“kompatibla” system med kapacitet under STM-1. De typer som är
aktuella är STM-0, med kapacitet för 1 x VC-3 (45 Mbit/s eller
21 x 2 Mbit/s), och något som inom ETSI kallas STM-X med kapacitet
på 1-3 x VC-12 (1-3 x 2Mbit/s).
Dessa blir mindre komplexa än STM-1 system och därmed billigare, och deras kapacitet bör vara mycket lämplig för enskilda matningsvior eller för byggnation av ringstrukturer i anslutningsnätet. STM-0 och STM-X ger möjlighet till kvalitetsövervakning av anslutningsnätet ned till 2 Mbit/s nivå integrerat med SDH-stödsystemen.