Historik

Föreningen bildades vid en av SSA, Föreningen Sveriges Sändare Amatörer, anordnad konferens på Industrimuseet i Göteborg 1983-12-03.

Initiativtagare till föreningen var Ulf Sjödén, SM6CVE, Erik Bergsten, SM6DGR, och Bo Stjernberg, SM6ASD, samtliga radioamatörer. De kontaktade Industrimuseets dåvarande chef Dr. Ingegerd Särlvik, andra radioamatörer från de västsvenska länen, chefen för Televerket Radio i Västra Sverige Edgar Tobiasson, SM6BJP, och civilingenjör Veine Andersson, SM6ARV, från Tateco, vilka alla ställde sig positiva till förslaget till en amatörradiohistorisk förening, som antog namnet Amatörradiohistoriska Föreningen i Västsverige – nästan alla var ju radioamatörer! Föreningens förste ordförande blev Erik Bergsten.

På Industrimuseet etablerades och integrerades verksamheten och exponerades de radioapparater som samlades in av medlemmarna. Inför propåerna om museets avveckling sökte föreningen lokaler för att om möjligt i egen regi kunna visa upp radiotekniken i de radioapparater, som under de gångna åren samlats in. Detta resulterade i att föreningen gavs möjlighet att 1994-03-05 hyra det nedlagda ritkontoret på gamla Götaverken, vilka lokaler stått tomma en längre tid.

ritkontoret-goteverken_bearb
Så här såg det ut i det Götaverkens ritkontor när det begav sig.

Bilden har vi fått från Varvshistoriska Föreningen i Göteborg
http://www.varvshistoriska.se/