Radiomuseets audioguide

På museet finns det ett antal skyltar med QR-koder, som t ex den nedan.

Genom att läsa dessa med en QR-kodläsare på din mobil kan du höra en beskrivning om det område du befinner dig i. Motsvarande text finns också på skärmen.

Du kan höra och läsa motsvarande texter på din dator. Klicka på högtalaren nedan för att höra och läsa om museets olika områden.

Audioguide

Man kan också komma till dessa sidor för respektive område genom att klicka på högtalaren på områdets sida.