Välkommen till Gammelvala den 20-27 juli

Gammelvalagruppen-600

Alla är välkomna till Gammelvala. Radiomuseet har som vanlig sin radioverkstad öppen alla dagar under veckan mellan klockan 11 till 19. I verkstaden åter finner Du blanda andra  dessa glada personer: Ulf Sjödén, Christer Aronsson, Rolf Pützhofen, Lennart Nilsson och Jeanette Nilsson. För närmare upplysningar kontakta

Lennart Nilsson  odenback@telia.com eller Jeanette Nilsson  jeanette62373@hotmail.com För mer information gå in på:

http://www.gammelvala.se/gammelvala/

http://gammelvala.se/radioverkstan.html

 

Problem med kalenderfunktionen på sidan

I WordPress får man som administratör information om att det finns nya versioner av de olika tilläggen som används på sidan och det är väldigt lätt att låta programmet uppdatera sig självt. Tyvärr får man ingen information om den nya versionen av tillägget är kompatibelt med den version av WordPress som används. Detta har jag nu lärt mig den hårda vägen. Jag uppdaterade Calpress (kalendern) till senaste versionen och då uppstod ett par allvarliga problem. Händelserna står med i kalendern, men listvyn av denna fungerar inte och informationen på förstasidan rapporterade att det inte fanns några aktuella händelser, fastän det finns tre planerade medlemsmöten i kalendern.

Jag har därför tillfälligt tagit bort kalendariet i högerspalten på förstasidan medan jag undersöker hur jag skall kunna rätta till problemen. Händelserna finns kvar i kalendern under fliken Kalendarium.

Marinens musikkår

matts i marinens musikkår

Det är inte Marinens musikkår som spelar i morgon lördagen den 13 april och inte heller medverkar den unge trumpetaren.
Däremot spelar dem utomordentligt härliga svängiga orkestern Gothia Big Band mellan kl 12 och 15. Som om inte detta vore nog, så kommer också den härliga vokalisten Lisbeth Kilander.
Å fika blir det förstås också.

Geocaching i Kungsbacka

Geocachesymbol-1224“The End of The Line”
heter en cache I Kungsbacka (Utlagd 2010-09-12), som Du återfinner på följande adress: http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?wp=GC2F2GX
I Kungsbacka byggdes mottagarstation för radiotrafik från USA, sändaren ligger i Grimteton. Mottagarantennen var ca: 13 km lång och gick från SAK (Kungsbacka Radio) till någonstans i närheten av cachen. Mottagarstationen har en egen cache vid:
http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx wp=GC1VZV3
Antennen bestod av två koppartrådar uppsatta på stolpar.
Mottagningen flyttades 1938 till Enköping och 1948 stängdes SAK, idag ska det inte finnas några spår kvar av den långa antennen. En karta över sträckningen finns i sändarsalen på Grimetonstationen, som även den har en geocache i närheten:
http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?wp=GC3MJNZ

Årsmötet den 23 mars

Götheborg-150Lördagen den 23 mars klockan 12 höll Radiohistoriska Föreningen i Västsverige sitt årsmöte på Radiomuseet i Hugo Hammars sal.

Årsmötet inleddes enligt traditionen med att Stiftelsen för forskning och utbildning inom radio- och teletekniken och dess historia delade ut årliga stipendier.

Årets eldsjälsstipendier utdelades till tre mycket aktiva medlemmar på Radiomuseet nämligen Bertil Bengtsson, Bengt Lindberg och Kenneth Wikberg av stiftelsens ordförande Åke Johansson

Eldsjälstependier-3-2013-60

Två av de tre stipendiaterna. Kenneth Wikberg och Bertil Bengtsson tar emot priserena ur Åke Johanssons hand. Den tredje stipendiaten Bengt Lindberg var på en USA-resa vid detta tillfälle.

Vid årsmötet valdes en styrelse med Åke Kjellin som ny ordförande. Ny i styrelsen blev Bengt Lindberg. Dessutom valde årsmötet för första gången även två supleanter till styrelsen. Dessa blev Lars Lindskog och Kenneth Wikberg. Ny i valberedningen blev Lars Quiding.

Föredraget-2-600  

Efter årsmötet höll Tony Martinsson ett intressant föredrag om datasäkerhet. Tony har arbetat med säkerhet och tillgänglighet för företag och myndigheter i mer än femton år och var bland de första i Sverige att erkännas av ISC en global organisation som certifierar säkerhets-konsulter.

Artikel ur Nyheter från Radiomuseet nr 51, 1 april 2013