Geocaching i Kungsbacka

Geocachesymbol-1224“The End of The Line”
heter en cache I Kungsbacka (Utlagd 2010-09-12), som Du återfinner på följande adress: http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?wp=GC2F2GX
I Kungsbacka byggdes mottagarstation för radiotrafik från USA, sändaren ligger i Grimteton. Mottagarantennen var ca: 13 km lång och gick från SAK (Kungsbacka Radio) till någonstans i närheten av cachen. Mottagarstationen har en egen cache vid:
http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx wp=GC1VZV3
Antennen bestod av två koppartrådar uppsatta på stolpar.
Mottagningen flyttades 1938 till Enköping och 1948 stängdes SAK, idag ska det inte finnas några spår kvar av den långa antennen. En karta över sträckningen finns i sändarsalen på Grimetonstationen, som även den har en geocache i närheten:
http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?wp=GC3MJNZ