Årsmötet den 23 mars

Götheborg-150Lördagen den 23 mars klockan 12 höll Radiohistoriska Föreningen i Västsverige sitt årsmöte på Radiomuseet i Hugo Hammars sal.

Årsmötet inleddes enligt traditionen med att Stiftelsen för forskning och utbildning inom radio- och teletekniken och dess historia delade ut årliga stipendier.

Årets eldsjälsstipendier utdelades till tre mycket aktiva medlemmar på Radiomuseet nämligen Bertil Bengtsson, Bengt Lindberg och Kenneth Wikberg av stiftelsens ordförande Åke Johansson

Eldsjälstependier-3-2013-60

Två av de tre stipendiaterna. Kenneth Wikberg och Bertil Bengtsson tar emot priserena ur Åke Johanssons hand. Den tredje stipendiaten Bengt Lindberg var på en USA-resa vid detta tillfälle.

Vid årsmötet valdes en styrelse med Åke Kjellin som ny ordförande. Ny i styrelsen blev Bengt Lindberg. Dessutom valde årsmötet för första gången även två supleanter till styrelsen. Dessa blev Lars Lindskog och Kenneth Wikberg. Ny i valberedningen blev Lars Quiding.

Föredraget-2-600  

Efter årsmötet höll Tony Martinsson ett intressant föredrag om datasäkerhet. Tony har arbetat med säkerhet och tillgänglighet för företag och myndigheter i mer än femton år och var bland de första i Sverige att erkännas av ISC en global organisation som certifierar säkerhets-konsulter.

Artikel ur Nyheter från Radiomuseet nr 51, 1 april 2013