Radiohistoria i norr

Lyssnande-norrbottningar-60Bild: Luleå Stadsarkiv.

Radion har kommit till en skärgårdsstuga i Luleå skärgård 1926. Här avlyssnas kanske väderleksrapporten och de senaste nyheterna från Boden i Frans August Bergströms stuga. Mottagaren är batterimatad och har två rör och möjlighet till avlyssning via flera hörtelefoner.

I nummer 35 december 2011 presenterade Nyheter från Radiomuseet en artikel under rubriken Boden Radio igång först i landet. Den första officiella rundradiosändningen i Sverige sändes från radiobunkern i Boden den 12 juli 1921 fyra år innan Radiotjänst kom igång.

Artikel ur Nyheter från Radiomuseet nr 50, 1 mars 2013

Det är tveksamt om rundradions utveckling har blivit så grundligt och väl dokumenterad i någon annan del av landet som i just Norrbotten. Detta beror på ett idogt arbete med efterforskning och dokumentation utförda av två verkliga eldsjälar, Bengt Lundberg och Bob Jacobsson

Malmbergets-radiostation-60

Malmbergets radiostation. Foto: Gällivare kommuns bildarkiv

De radiostationer som idag finns beskrivna är:

Boden radio 1914-1975.
Luleå långvågstation 1938-1978.
Kiruna radiostation 1926-1972. Malmbergets radiostation 1927-1972.
Porjus radiostation 1945-1971. Linjeradion i Tornedalen 1929-1952.
Harsprångets kraftverksradio 1955-66.
Umeå radiostation 1924-1974.

En del av detta unika material kan återfinnas finns på adressen:
www.radiohistoriainorr.n.nu

Kirunas-radiostation-600

 

 

 

 

 

Kirunas första rundradiostation.

Nedan kommer en aktuell rapport från Bengt Lundberg:

Bakgrund
Den förening som bildats i Boden har till uppgift att rädda radiobunkern, sprida kunskap om Boden radio och forska om dess olika verksamheter. Jag och Kjell Ågren var de pådrivande för att bilda föreningen och deltar nu i dess verksamhet.

När föreningen bildades var radiobunkern direkt rivningshotad men är nu räddad från det direkta hotet. Den är belägen inom fästningsområdet och ägs av Fortverket som ska lämna ifrån sig alla gamla befästningsanläggningar till en annan myndighet som ska förvalta dem. Till dem hör radiobunkern. Den här processen har fördröjt det vidare arbetet i bunkern. Vi har lyckats få Radiobunkern upptagen på Länsstyrelsens lista över bevarandevärda kulturminnesobjekt.

Bob Jacobsson och jag arbetar fristående från, men i samarbete med Bodenföreningen, på att skriva andra tidiga radiostationers historia i den övre tredjedelen av landet. Vi avser att ta oss an FM/TV-näten senare och radiolänk, mobiltelefoni m.fl. system. Det är viktigt att Bodenföreningen fokuserar på att rädda och återställa Bunkern.

Vad händer i Boden?
Beträffande Bunkern avvaktar vi förändringen av ägarskapet och vi försöker just nu att få till ett möte med bl.a. Fortverket för att få lite info om läget. Invändigt är den nu källaren tömd på vatten och all bråte invändigt borttagen. Den kan besökas men den saknar el. Det finns skyltar utvändig som berättar om dess historia. Sommartid går de guidade turerna med turister förbi bunkern och man berättar om den och Boden radio.

Till sommaren går orienteringstävlingen O-ringen i Boden som då beräknas fördubbla sin folkmängd under en vecka. I samband med detta kommer informationen om stationen att förbättras. Vi brinner naturligtvis av iver att få ägarfrågan av Bunkern klar och möjlighet att börja visa hur den såg ut invändigt och få el till den.

Den permanenta utställningen om Boden radio på Försvarsmuseum i Boden har många intresserade besökare. På museet kan man köpa skrifter om Boden radio. Vi har hållit ett antal föredrag med anknytning till Boden radio och radion i norr på Försvarsmuseet.

Vandringsutställningen som gjorts i samverkan med Norrbottens museum har varit i Kiruna, i Gällivare och är nu i Arvidsjaur. Där bildades Norrlands första radioklubb 1923. Den fanns kvar långt in på 1940-talet. Utställningen ska vandra runt till alla Norrbottens kommuner. Vi har ambitionen att komma ut och berätta om tidig radio i anslutning till utställningen men hittills har det bara blivit i Kiruna. Utställningen handlar om tidig radio i Norrbotten med fokus på rundradio.

Forskning kring Boden radio. Boden radio hade ju ett antal olika funktioner bl.a. fästningsradio (kommunikation med försvarsledningen i söder), fartygsradio (malmfartyg, krigsfartyg), krigsfångetelegram (förmedling av krigsfångetelegram under första världskriget), flygtrafik (flygambulans och zeppelinare), förmedling av telegram till och från den svenska kolgruvan på Svalbard mm.

Här har vi ett samarbete med militären och dessutom med några forskare inom militär och civil radio som har tillgång till hemliga delar av Riksmuseet och Militärhistoriska museet. Vi har lämnat uppgifter till dem på vad som är intressant för oss få att reda på. De var på besök hos radioföreningen i Boden i höstas. Vi konstaterade att det finns många intressanta områden när det gäller radion i norr att forska vidare inom. Vi har också kontakt med Luleå Tekniska Universitet för att få studenter att intressera sig för något lämpligt forskningsområde.

Boden-antenner-2-400

Bodens radiostation. Masthöjd 108 meter.

Var kuststradiostation och rundradiostation fram till 1938 då dess rundradiodel ersattes av den nya långvågsstationen i Luleå.
Bild: Tekniska Museet

Bob och Bengt.

Vi jobbar vidare med historien för de första rundradiostationerna i Norr- och Västerbotten. Klara idag är Kiruna (tryckt), Malmberget (hemsidan), Boden (kommer på hemsidan), Luleå (kommer på hemsidan). Pågår gör Linjeradion, Porjus, Harsprånget, Umeå. Dessutom senare AM-sändarna för P2.

Vi har börjat samla ihop lite fakta, foton mm för FM/TV-stationer och förbindelser, fram till digitaliseringen.

Vi lägger nu ut historikerna på vår hemsida och kommer inte att trycka upp dem annat än i mycket begränsad upplaga.

Vi har varit ute och berättat om första radion på Försvarsmuseet i Boden, Kiruna stadshus, Norrbottens museum, äldreboenden, Hembygdsföreningen i Luleå. Radio Norrbotten har besökt Älvsbyns FM/TV-station och i direktsändning berättat om den tidiga radion och om den utställning av gamla radio och TV-apparater som finns på stationen. Bob och jag har ju vårt ”arkiv” där. Vi har varit ute i många tidningsartiklar också. Många känner nu till oss och har också lärt sig en del om radiohistorien i norr.

Bengt Lundberg Bob Jacobsson
Luleå Stockholm

E-post: radiohistoria.norr@gmail.com
Hemsida: www.radiohistoriainorr.n.nu

Bengt Lundberg född 1935 och uppvuxen i Luleå. Har arbetat med radio och TV sedan
1958 både i Televerket och Teracom i Karlsborg och Luleå.

Bob Jacobsson född 1938 och uppvuxen i Kiruna. Har arbetat med radio och TV sedan
1961 vid både Televerket Radio och Teracom i Kiruna, Luleå och Stockholm.

Artikel ur Nyheter från Radiomuseet nr 50, 1 mars 2013