Grimeton gick ut över världen

follsandarsal

Så sätter vi punkt på rapporteringen för Alexanderdagens sändning den 30 juni 2013. Totalt 289 st rapporter har inkommit, därav 114 från Tyskland. Nytt rekord! Det gamla var på 266 rapporter. Nytt land för denna gång var Syd-Afrika. Vi fick två hörbara rapporter från USA, varav en från Alaska, som rapporterat tidigare.

Vi hade några som lyssnat från hemmet och rapporterat tidigare och nu tagit sig till Grimeton för att uppleva sändningen på plats. En holländare berättade för mig att han “lurat” sin fru med på en resa till Sverige, men han medgav, att hans främsta avsikt och mål var Grimeton, vilket han inte klargjort för sin fru. En från Berlin hade också lyssnat och skickat rapporter tidigare och var nu på plats för att se hur det fungerade. Bägge dessa var imponerade och tyckte att resan varit en succés.

Lars Kålland (SM6NM) sm6nm@telia.com

Rapporten i sin helhet återfinns på vänföreningen Alexanders hemsida under rubriken Nyheter. Adressen dit är:

www.alexander.n.se

Meddelandet som sändes ut den 30 juni 2013 var följande:

 

CQ CQ CQ DE SAQ SAQ SAQ =

 

THIS IS GRIMETON RADIO/SAQ IN A TRANSMISSION USING THE ALEXANDERSON 200 KW ALTERNATOR ON 17.2 KHZ. =

 

TODAY WE REMEMBER ONE HUNDRED YEARS AGO WHEN THE FIRST REGULAR TIME SIGNAL FOR SHIPPING ETC WAS TRANSMITTED VIA ARLINGTON RADIO/NAA (,USA) AND VIA EIFFEL TOWER/FL (, PARIS).=

 

SIGNED: THE ALEXANDER-GRIMETON VETERANRADIOS VAENNER ASSOCIATION AND WORLD HERITAGE GRIMETON +

 

FOR QSL INFO PLEASE READ OUR

WEBSITE: WWW.ALEXANDER.N.SE =

 

DE SAQ SAQ SAQ @

 

kalland