Audioutställningen förnyas

Nya-Audio-1-600

Utställningen av grammofoner, bandspelare och annan utrustning avsedd för användning i audioanläggningar och radiostudior har vuxit från blygsamma 11 kvm till 16 kvm. Den har därigenom blivit öppnare och mycket mera inbjudande för besökare.

Ny områdesansvarig är Olof Stenbäck som har övertagit ansvaret efter Jan Broms som avsagt sig detta. Vi önskar Olle lycka till med sin nya uppgift!

Nya-Audio-2-600

Bertil Jeansson vid grammofonen och Matts Brunnegård vid mixerbordet svarar här för välljudet.