Fartygs- och flygtrafik i realtid

Under områden har ett nytt område Flygradio tillkommit. Där finns ingen information ännu, men där finns en länk till en sida där man kan se flygtrafiken över Västra Götaland i realtid. På motsvarande sätt finns det nu under fartygsradio en länk till en sida där man kan se fartygstrafiken i Göteborgs inlopp i realtid (om Anchored avmarkeras, så ser man tydligare de fartyg som är på väg).