Rätt svar på Radiomuseets tävling på Bokmässan

tavlingTack alla ni som svarade på frågorna i vår tävling på bokmässan. Totalt fick vi in 123 ifyllda svarsblanketter varav 25 var rätt ifyllda. De som svarat rätt har fått ett mail eller SMS som berättigar till fri entré  på Radiomuseet en gång under 2016.

Det var fråga 3 som var svårast. Många hade missat att det var två rätta svarsalternativ trots att det stod i början att det kan vara mer än ett svar som är rätt.

Rätta svaren ser ni nedan. De är gröna och understrukna.

Fråga 1. Om du vill lyssna på P4 i Göteborg så ställer du in din radio på frekvensen 101,9 på skalan. Men vilken sort har frekvensen?
a.  meter, som brukar förkortas m
b.  kilowatt, som brukar förkortas kw
c.  megahertz, som brukar förkortas MHz

Fråga 2. Ett mycket populärt radioprogram som startade redan 1925 hette Barnens brevlåda. Det sändes 1785 gånger innan det lades ner 1972. Vad kallades programledaren?
a.  farbror Kalle
b.  farbror Sven
c.  farbror Pekka

Fråga 3. Radio använder sig av elektromagnetisk strålning för att överföra information från sändaren till mottagaren. Vilket eller vilka av följande fenomen är också elektromagnetisk strålning?
a.  synligt ljus
b.  ljudvågor
c.  röntgenstrålning

Fråga 4. I slutet på 1910-talet och under 1920-talet blev det populärt att bygga enkla radiomottagare. Vad kallades den enklaste typen av radioapparat som användes då?
a.  pejlmottagare
b.  dopplermottagare
c.  kristallmottagare

Fråga 5. Sveriges Radios utbud av radiokanaler kallas för Public Service eftersom det inte är reklamfinansierat. Vad heter motsvarigheten i England?
a.  YLE
b.  BBC
c.  RAI