Geocache och radio

 

Många geocahar ligger nära radiostationer eller historiska radiostationer
eftersom dessa ofta är eller var spektakulära installationer.
Om man går in på websiten Geocaching.com och skaffar ett kostnadsfritt
konto samt söker på namn ur tabellen nedan får man GPS-koordinater till en
plats där man kan studera aktiva eller historiska radioverksamheter. Om
man inte känner för geocachingsporten kan man bara besöka platsen utan
att leta upp cachen, som vanligtvis ligger gömd inom mindre än 100 m från
radiostationen.

Jag har sammanställt en början till en lista med radiorelaterade cachar i
västsverige och tar gärna emot tips på fler. Som synes är Radiomuseet en
mycket populär cache både ifråga om besök och favoritpoäng.

Här är den osorterade listan som den ser ut idag:

Radiorelaterade cachar i Västsverige (2012-10-22):

Radiorelaterade-casha-600r

Lennart Nilsson (geocachingalias: hetta)

Artikel ur Nyheter från Radiomuseet nr 46, 1 november 2012

En unik bild från SRA

En av Sveriges allra första rundradiosändare byggd och använd av SRA på Alströmmergatan
i Stockholm

På Radiomuseet finns detta fina foto av en tidig Rundradiosändare tagen på
SRA. Göte Svedenkrans från Ekerö såg bilden vid ett besök på museet
och ville gärna ha den. Bengt Lindberg skannade av den och sände den till Bengt.
Red. bad då att få höra historien bakom Götes intresse för just denna bild
och fick följande intressanta svar:

Kul med intresset för SRA. Jag har dock ingen kunskap om radiosändaren.
Bifogar litet historik om SRA och en bild på hur det ser ut idag på
Alströmergatan. SRA flyttade till Kista 1976.

Jag började på SRA i september 1966 och mitt första tjänsterum var i vindsvåningen
med snedtak och vindskupor. Det sades mig att rummet var radiohistorisk mark då
försökssändningar hade gjorts därifrån. Sven Jerring hade varit där också.

Jag är medlem i Radiobolagets veteranklubb

(http://www.radiobolagetsveteranklubb.se/)

och där finns Bengt Svensson som har ett eget radiomuseum med
SRA-prylar.
Han gör en presentation på denna Youtube-sida:

http://www.youtube.com/watch?v=vO0gdhI7x1Y


Bild: Göte Svedenkrans

Alströmergatan idag. Mitt första tjänsterum var i vindsvåningen snett upp till höger
om klockan. Där är nu påbyggt två våningar med täta fönsterrader. Över klockan fanns
vindsvåningen med snedtak och vindskupor. När jag började där i september
1966 sades det att rummet var radiohistorisk mark. Försökssändningar hade gjorts
därifrån och Sven Jerring hade sänt därifrån (reklam?).

Svenska Radioaktiebolagets historia från 1919 till år 2000

Svenska Radioaktiebolaget (SRA) grundades i Stockholm 1919. Verksamheten
bestod av tillverkning av radiomottagare (märke “Radiola”), förstärkare,
högtalare, sändare och mottagare. Dessa såväl för militärt som för kommersiellt bruk.
I tillverkningen ingick även radarutrustning, ekolodningsapparater och apparater
för interurban telefoni och telegrafi.

SRA startade sin tillverkning av kristallmottagare 1925, vilket var ett år efter det att
LM Ericsson hade startat sin produktion. Samma år slöts ett avtal om samarbete
mellan de båda företagen. SRA:s huvudprodukt var rundradiomottagarna.
År 1925 stod de för 80% av bolagets totala omsättning. Merparten av de rör som
behövdes vid produktionen av rundradiomottagare importerades från Marconi i
England, men fram till år 1926 hade SRA egen rörtillverkning.

Då de första kritiska åren passerat förbättrades SRA:s ekonomiska situation.
1927 övertog LM Ericsson aktiemajoriteten i bolaget, samtidigt som Marconi
trädde in som minoritetsägare. Vid denna tidpunkt var antalet anställda omkring
800 personer. Aktiekapitalet var 2, 625 mkr. Exporten av SRA:s apparater
förflyttades till LM Ericssons försäljningskanaler. Detta med undantag av de
skandinaviska länderna, i vilka bolaget hade egna representanter. 1928
introducerades den första nätanslutna mottagaren med inbyggd högtalare.
Denna innebar en revolution på mottagarområdet.

1958 marknadsförde SRA sin första tranistormottagare, vilket var en portabel
apparat för mottagning på mellan och långvåg. 1935 slöt ett avtal mellan den tyska
radiofirman Loewe och SRA. Genom detta avtal förvärvade SRA patenträttigheter
för Sverige på TV-området. 1950-talets produktion inriktades på TV-apparater.

Höjdpunkten inträffade 1959-1960, då man nådde en nivå på 1000 apparater i veckan.

1964 lade SRA ned produktionen av TV-apparater och rundradio, för att istället
koncentrera sig på kommunikationsradio för och på uppdrag från den svenska
försvarsmakten. SRA flyttade 1976 huvudanläggningen till Kista, bytte snart
namn till SRA Communications och blev 1982 ett helägt dotterbolag till Ericsson
under namnet Ericsson Radio Systems AB (ERA). Det i sin tur omvandlades år 2000
till Ericsson AB.

Ekerö 2012-09-20

Göte Svedenkrans
Årtal Produkt Händelse
SRA  bildades av 5 Svenska industribolag däribland LM Ericsson. 10
1919   allmänt     anställda!
1921   allmänt     Ett konkurshotat SRA räddades av Marconi, som blev delägare (43%)
SRA började tillverka rundradiomottagare (inklusive elektronrör)
1922  rundradio RADIOLA
1923  rundradio I Maj startade SRA reguljära rundradiosändningar (2 timmar per dag)
1924  rundradio Sändningarna togs över av AB Radiotjänst på hösten
1924  xtal-mott. LME startade tillverkning av kristallmottagare, SRA följde efter 1925
1925  rundradio Nu utgjorde försäljning av rundradiomottagare 80% av SRA’s omsättning
1926 rundradio  SRA avslutade tillverkning av elektronrör – köpte dem i stället från
Marconi
1927  allmänt     LME förvärvade aktiemajoriteten i SRA, varvid Marconi blev
minoritetsägare
1927   allmänt    Antalet anställda hade nu vuxit till 800 personer

1928  rundradio Den första nätanslutna mottagaren med inbyggd högtalare
introducerades
(innan dess var alla apparater batteridrivna med hörlurar)
1932  rundradio Fram till detta år hade totalt mer än 150.000 RADIOLA-mottagare sålts
1935  TV             En TV-sändare mot LOEWE-patent byggdes av SRA för utvärdering
Första leveranserna av mobilradio skedde till polis- och brandbilar,
1944 mobilradio ambulanser.
1950 mobilradio Ett nät av fasta radiostationer började byggas upp av Svenska
Civilförsvaret
1952 TV              Konstruktion av TV-mottagare på börjades
1954 mobilradio Mobilradioapparaterna hade blivit små nog att placera i förarutrymmet
1954 TV             Den första industriellt tillverkade RADIOLA-TV-apparaten kom ut på
marknaden
1956 TV            Reguljär TV-programverksamhet startade i Sverige
1958 rundradio Detta år kom SRA med sin första transistoriserade rundradiomottagare
1958 biltelefon  De första automatiska biltelefonsystemen testades i Stockholm och
Göteborg
1959 TV             Detta år (samt 1960) tillverkade SRA 1000 TV-apparater per vecka
1960 mobilradio Antalet bilar med mobilradio i Sverige passerade 10.000
1961 allmänt      Ivar Ahlgren ny VD för SRA (fram till 1977)
1963 allmänt      Åke Lundqvist började på SRA (som projektledare)
1964 rundradio All SRA-produktion av rundradioapparater avslutades
1964 TV            All SRA-produktion av TV-apparater avslutades, verksamheten såldes till
AGA.
1964 mobilradio Första transistorbestyckade mobilradioapparaterna kom ut på
marknaden
1969 allmänt       SRA hade nu mer än 1800 anställda.
1975 mobilradio Antalet bilar med mobilradio i Sverige passerade 90.000
1976 allmänt      SRA flyttade till Kista och bytte namn till SRA Communications
1977 allmänt      Åke Lundqvist ny VD för SRA (fram till 1988)
1982 allmänt     SRA blev ett helägt Ericsson-bolag med namnet Ericsson Radio Systems
AB
1983 allmänt     Radiobolagets Veteranklubb startad av Åke Lundqvist
1988 allmänt     Lars Ramqvist ny VD för ERA (fram till 1990)
2000 allmänt    Samtliga Ericsson-bolag slogs ihop till ERICSSON AB

Artikel ur Nyheter från Radiomuseet nr 47, 1 december 2012

Radiostationen vid Änggården

Bild Tekniska Museet
Bild Tekniska Museet

De två eleganta radiomasterna typ Rendahl samt radiohuset vid Änggården 1927.  När Radiotjänst startade sin verksamhet 1925 hade Telegrafverket anskaffat några  radiosändare på 0,5 kW som sattes upp i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall.

Huset vid Änggården byggdes 1925 och innehöll såväl sändaranläggningen som en  radiostudio. Radiomaster av typ Rendahl var ganska vanliga vid den första utbyggnaden  av större radiostationer i

Sverige under slutet av 1920-talet.

1927 byttes sändarna i Göteborg och Sundsvall ut mot Standard Electrics 10 kW-sändare varav den i Göteborg idag står helt intakt på Motala Rundradiomuseum.

bild3Bilder från Motala Rundradiomuseum         Bilder: Lars Lindskog
Bilder från Motala Rundradiomuseum Bilder: Lars Lindskog

 Placeringen av radiostationen vid Änggården

Stationen inritad på en karta från 1925
Stationen inritad på en karta från 1925

 

Stationen inritad på en karta från 1990
Stationen inritad på en karta från 1990

Så här beskrev pressen den stora nyheten

bild7bild8Göteborgs Morgonpost 12 februari 1925 (tidningen utgavs av GHT 1896-1950)

Sedan ett par veckor tillbaka ha arbetena med uppförandet av den permanenta rundradiostationen i Göteborg pågått på höjden strax öster om Annedalskyrkan. Det rådande blidvädret har möjliggjort att grundgrävningarna hela tiden kunnat fortgå utan avbrott, och man beräknar, att själva stationsbygget skall vara fullt färdigt till den 1 maj. Installationen av den särskilda tekniska apparaturutrustningen etc. beräknas sedan taga 1 á 2 månader i anspråk. Redan under första halvåret skulle alltså denna Änggårdsradio bliva driftklar. Som framgått av ovanstående av arkitekt Carl Åkerblad, Stockholm, utförda ritningar, blir själva anläggningen av ganska blygsamma dimensioner, i det hela liknar närmast ett anspråkslöst tvåvånings trähus. Förutom apparat och maskinrum samt rum för batterier och olika förråd rymmer denna bottenvåning också en studio med förrum. Byggnadsarbetet omhänderhaves av byggmästareThorvald Carlsson härstädes. Stationens tekniska utrustning blir densamma som den nuvarande rundradiostationens men på grund av dess bättre läge torde dess lyssningsradie att komma att ökas högst väsentligt.

 

 

 

 

 

 

Okänd tidningen våren 1925
Okänd tidningen våren 1925

Okänd tidning (MT?) våren 1925Så här ter sig vår nya radiostation i Änggårdsbergen. Den är inte särskilt stor och pampig,
närmast påminner stationen om ett envånings trähus men den kommer förmodligen ändå
att göra sin tjänst på ett effektivt sätt. Till det yttre är stationen så gott som färdig. Endast
målningsarbetena återstå. Vad det inre beträffar tar det säkerligen än nu någon månad i
anspråk innan man kan börja tänka på installationsarbetena. Det är som bekant den
provisoriska stationens maskinella anläggningar som för närvarande har sin plats i ett litet
hus i Västra Liden, som skall överflyttas till den nya stationen. Denna kommer att inrymma apparat- och maskinrum, rum för batterier samt studio med förrum.

Det är sålunda ganska ovisst när denpermanenta stationen skall tagas i bruk.
Enligt vad linjeingenjör Magnusson i

Göteborgs Morgonpost 14 april 1925
Göteborgs Morgonpost 14 april 1925

Telegrafverket i Stockholm meddelat på vår förfrågan, torde man först på sommaren vara fullt färdig med utsändningen från Änggårdsstationen.  Detta gäller samtliga fyra stationerna i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall. Bodens station har som bekant redan kunnat tagas i bruk, men detta berodde på att byggnad fanns färdig på platsen, varför det endast gällde att installera maskinerna. Vad de övriga stationerna beträffar har arbetet fördröjts genom byggnadsarbetet och de omfattande kabel- och antennanordningarna.

För Änggårdsstationens vidkommande skall resas två master på omkring 30 meters höjd, varigenom antennsystemet blir betydligt mycket bättre än vad som nu är fallet. Om sommarens program har tidigare inlämnats en del uppgifter. Samtliga programråd komma emellertid att sammanträffa i slutet av denna månad i Stockholm för att vidare utforma de dagliga programmen.

Göteborgs Morgonpost 14 april 1925 (tidningen utgavs av GHT 1896-1950)

På den högsta höjden mellan Epidemisjukhuset och Barnsjukhuset reser sig det enkla stationshus som inom kort skall rymma Göteborgs permanenta rundradiostation. Utvändigt skall anläggningen vara färdig till 1 maj och sedan gäller det när vederbörande få tid och tillfälle att transportera upp den provisoriska stationens maskinella anläggningen som för närvarande är inrymd i en verkstad i Västra Liden. Till den 1 juli har Telegrafverket utlovat att de samtliga planerade fem permanenta rundradiostationerna skulle vara igång – början gjordes som bekant med Bodens radiostation vilken de monterade under påskhelgen.

För Göteborgstraktens vidkommande har man rätt att hoppas en god del av den nya stationen, då både antennsystemet som jordledningsnätet bli bra mycket mera tekniskt tillfredsställande än vad som nu är fallet, Hur utsändningen kommer att ordnas under sommaren är en fråga som än så länge icke är definitivt avgjord. Först i mitten av maj torde Radiotjänsts och Telegrafverkets gemensamma beslut föreligga. Den nya stationens byggledare har varit hr Thorwald Carlsson i Göteborg.

Bild från Radiolyssnarens uppslagsbok, Nordisk Rotogravyr, 1950
Bild från Radiolyssnarens uppslagsbok, Nordisk Rotogravyr, 1950

Artikel ur Nyheter från Radiomuseet nr 48, 1 januari 2013

Lars Lindskog

 

Lyssna till radiostationer över hela världen

Nu kan du höra radio hemma på din dator utan att behöva ladda ned några speciella programvaror. Inte nog med det, du kan välja var någonstans i världen som du vill ha din antenn uppsatt. Gå in på http://www.websdr.org och välj geografiskt läge för antennen och vilket frekvensområde du vill lyssna på.

Nedanför ser du en bild från en amatörradioklubb tillhörig Universiteit Twente, Enschede, Holland, som är den enda valbara sighten, som har mottagning inom alla de klassiska rundradiobanden mitt i Europa. Frekvensområdet är 0,000 – 29160 MHz.

Nedan är datorn inställd på långvåg och Kalundborg 243 kHz som hörs mycket bra. Adressen är: http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/

bild1

Bild från datorn som är inställd på Kalundborg 243 kHz under sändning Bilder: Lars Lindskog

Stig Henriksson berättar här mera om detta:

Det har nu börjat dyka upp trevliga datorprogram som medgiver världsomspännande amatörradiolyssning med mycket bra ljudkvalité. Om man har en lyssnarposition (QTH) med mycket störningar så kan man välja ett lämpligt land och därifrån kunna lyssna som om det är lokala mottagningsförhållande. Det finns nu många länder med dylika mottagare/sändare, det är bara att välja.

Gå in på t.ex “vår egen” mottagare belägen i Mora med adressen http://sk4ko-websdr.no-ip.org:8901/

Där finns även länk till övriga världens SDR-mottagare. Välj frekvensband och skriv in den önskade frekvensen, aktivera högtalarna och lyssna. Jag sänder en tacksamhetens tanke till gänget i Mora radioklubb och alla andra runtom i världen som möjliggjort detta.

Java och Java skript behövs för att kunna lyssna, men det laddar du ner från nätet. Trevlig lyssning

Stig Henriksson SM6MHE

Artikel ur Nyheter från Radiomuseet nr 48, 1 januari 2013