En unik bild från SRA

En av Sveriges allra första rundradiosändare byggd och använd av SRA på Alströmmergatan
i Stockholm

På Radiomuseet finns detta fina foto av en tidig Rundradiosändare tagen på
SRA. Göte Svedenkrans från Ekerö såg bilden vid ett besök på museet
och ville gärna ha den. Bengt Lindberg skannade av den och sände den till Bengt.
Red. bad då att få höra historien bakom Götes intresse för just denna bild
och fick följande intressanta svar:

Kul med intresset för SRA. Jag har dock ingen kunskap om radiosändaren.
Bifogar litet historik om SRA och en bild på hur det ser ut idag på
Alströmergatan. SRA flyttade till Kista 1976.

Jag började på SRA i september 1966 och mitt första tjänsterum var i vindsvåningen
med snedtak och vindskupor. Det sades mig att rummet var radiohistorisk mark då
försökssändningar hade gjorts därifrån. Sven Jerring hade varit där också.

Jag är medlem i Radiobolagets veteranklubb

(http://www.radiobolagetsveteranklubb.se/)

och där finns Bengt Svensson som har ett eget radiomuseum med
SRA-prylar.
Han gör en presentation på denna Youtube-sida:

http://www.youtube.com/watch?v=vO0gdhI7x1Y


Bild: Göte Svedenkrans

Alströmergatan idag. Mitt första tjänsterum var i vindsvåningen snett upp till höger
om klockan. Där är nu påbyggt två våningar med täta fönsterrader. Över klockan fanns
vindsvåningen med snedtak och vindskupor. När jag började där i september
1966 sades det att rummet var radiohistorisk mark. Försökssändningar hade gjorts
därifrån och Sven Jerring hade sänt därifrån (reklam?).

Svenska Radioaktiebolagets historia från 1919 till år 2000

Svenska Radioaktiebolaget (SRA) grundades i Stockholm 1919. Verksamheten
bestod av tillverkning av radiomottagare (märke “Radiola”), förstärkare,
högtalare, sändare och mottagare. Dessa såväl för militärt som för kommersiellt bruk.
I tillverkningen ingick även radarutrustning, ekolodningsapparater och apparater
för interurban telefoni och telegrafi.

SRA startade sin tillverkning av kristallmottagare 1925, vilket var ett år efter det att
LM Ericsson hade startat sin produktion. Samma år slöts ett avtal om samarbete
mellan de båda företagen. SRA:s huvudprodukt var rundradiomottagarna.
År 1925 stod de för 80% av bolagets totala omsättning. Merparten av de rör som
behövdes vid produktionen av rundradiomottagare importerades från Marconi i
England, men fram till år 1926 hade SRA egen rörtillverkning.

Då de första kritiska åren passerat förbättrades SRA:s ekonomiska situation.
1927 övertog LM Ericsson aktiemajoriteten i bolaget, samtidigt som Marconi
trädde in som minoritetsägare. Vid denna tidpunkt var antalet anställda omkring
800 personer. Aktiekapitalet var 2, 625 mkr. Exporten av SRA:s apparater
förflyttades till LM Ericssons försäljningskanaler. Detta med undantag av de
skandinaviska länderna, i vilka bolaget hade egna representanter. 1928
introducerades den första nätanslutna mottagaren med inbyggd högtalare.
Denna innebar en revolution på mottagarområdet.

1958 marknadsförde SRA sin första tranistormottagare, vilket var en portabel
apparat för mottagning på mellan och långvåg. 1935 slöt ett avtal mellan den tyska
radiofirman Loewe och SRA. Genom detta avtal förvärvade SRA patenträttigheter
för Sverige på TV-området. 1950-talets produktion inriktades på TV-apparater.

Höjdpunkten inträffade 1959-1960, då man nådde en nivå på 1000 apparater i veckan.

1964 lade SRA ned produktionen av TV-apparater och rundradio, för att istället
koncentrera sig på kommunikationsradio för och på uppdrag från den svenska
försvarsmakten. SRA flyttade 1976 huvudanläggningen till Kista, bytte snart
namn till SRA Communications och blev 1982 ett helägt dotterbolag till Ericsson
under namnet Ericsson Radio Systems AB (ERA). Det i sin tur omvandlades år 2000
till Ericsson AB.

Ekerö 2012-09-20

Göte Svedenkrans
Årtal Produkt Händelse
SRA  bildades av 5 Svenska industribolag däribland LM Ericsson. 10
1919   allmänt     anställda!
1921   allmänt     Ett konkurshotat SRA räddades av Marconi, som blev delägare (43%)
SRA började tillverka rundradiomottagare (inklusive elektronrör)
1922  rundradio RADIOLA
1923  rundradio I Maj startade SRA reguljära rundradiosändningar (2 timmar per dag)
1924  rundradio Sändningarna togs över av AB Radiotjänst på hösten
1924  xtal-mott. LME startade tillverkning av kristallmottagare, SRA följde efter 1925
1925  rundradio Nu utgjorde försäljning av rundradiomottagare 80% av SRA’s omsättning
1926 rundradio  SRA avslutade tillverkning av elektronrör – köpte dem i stället från
Marconi
1927  allmänt     LME förvärvade aktiemajoriteten i SRA, varvid Marconi blev
minoritetsägare
1927   allmänt    Antalet anställda hade nu vuxit till 800 personer

1928  rundradio Den första nätanslutna mottagaren med inbyggd högtalare
introducerades
(innan dess var alla apparater batteridrivna med hörlurar)
1932  rundradio Fram till detta år hade totalt mer än 150.000 RADIOLA-mottagare sålts
1935  TV             En TV-sändare mot LOEWE-patent byggdes av SRA för utvärdering
Första leveranserna av mobilradio skedde till polis- och brandbilar,
1944 mobilradio ambulanser.
1950 mobilradio Ett nät av fasta radiostationer började byggas upp av Svenska
Civilförsvaret
1952 TV              Konstruktion av TV-mottagare på börjades
1954 mobilradio Mobilradioapparaterna hade blivit små nog att placera i förarutrymmet
1954 TV             Den första industriellt tillverkade RADIOLA-TV-apparaten kom ut på
marknaden
1956 TV            Reguljär TV-programverksamhet startade i Sverige
1958 rundradio Detta år kom SRA med sin första transistoriserade rundradiomottagare
1958 biltelefon  De första automatiska biltelefonsystemen testades i Stockholm och
Göteborg
1959 TV             Detta år (samt 1960) tillverkade SRA 1000 TV-apparater per vecka
1960 mobilradio Antalet bilar med mobilradio i Sverige passerade 10.000
1961 allmänt      Ivar Ahlgren ny VD för SRA (fram till 1977)
1963 allmänt      Åke Lundqvist började på SRA (som projektledare)
1964 rundradio All SRA-produktion av rundradioapparater avslutades
1964 TV            All SRA-produktion av TV-apparater avslutades, verksamheten såldes till
AGA.
1964 mobilradio Första transistorbestyckade mobilradioapparaterna kom ut på
marknaden
1969 allmänt       SRA hade nu mer än 1800 anställda.
1975 mobilradio Antalet bilar med mobilradio i Sverige passerade 90.000
1976 allmänt      SRA flyttade till Kista och bytte namn till SRA Communications
1977 allmänt      Åke Lundqvist ny VD för SRA (fram till 1988)
1982 allmänt     SRA blev ett helägt Ericsson-bolag med namnet Ericsson Radio Systems
AB
1983 allmänt     Radiobolagets Veteranklubb startad av Åke Lundqvist
1988 allmänt     Lars Ramqvist ny VD för ERA (fram till 1990)
2000 allmänt    Samtliga Ericsson-bolag slogs ihop till ERICSSON AB

Artikel ur Nyheter från Radiomuseet nr 47, 1 december 2012