Besöksradiostationen SK6RM

Nu är besöksstationen igång. Det senaste tillskottet var ett efterlängtat slutsteg.
Stationen består nu av, från vänster till höger på bilden, transceiver ICOM-751, transceiver Yaesu FT-1000 MP, slutsteg ACOM 1000, antennrotor och på uppe på museets tak en 3-elements beam för 20, 15 och 10 m med rotor och en folded dipole för 80, 40, 20, 15 och 10m.

Slutsteget ger möjlighet till 1000 Watts uteffekt. Post- och Telestyrelsen har infört en ny bestämmelse fr.o.m. november i år om att en amatörradiosändare inte får ha högre effekt än 200 Watt, om man inte har särskilt tillstånd för detta. SK6RM har ett sådant tillstånd, så vi får köra upp till 1000 Watt.

Flera licentierade besökare har utnyttjat möjligheten att köra radio vid sina museibesök. Bl.a. har vi haft besök av en radioamatör från Kalifornien, som visade stor uppskattning både för radiostationen och för hela museet. Radiohistoriska föreningen har dessutom fått en ny medlem tack vare besöksstationen. Det är en amatör som bor i lägenhet utanför Göteborg och inte fått möjlighet att sätta upp en antenn. På bara några veckor har han blivit en flitig operatör av SK6RM. Det är glädjande att SM6RM nu kan höras på banden.

SK6RM är alltså öppen för licentierade besökande radioamatörer. Kontakta antingen Göran Jonsson, SM6WZY, go.bri@telia.com, eller Bengt Lindberg, SM6BLT, benli@telia.com för bokning av tid för SK6RM.

/Bengt Lindberg

Signalgenerator Philips modell 200A

En signalgenerator är ett instrument som genererar en ren ton eller frekvens i taget. Under åren har HP-oscillatorer använts för att designa, producera och underhålla telefoner, stereoapparater, radioapparater och annan ljudutrustning.

Modell 200A började som ämne för Bill Hewletts masteruppsats på Stanford University i slutet av 1930-talet. Bill hade den innovativa, eleganta och praktiska idén att använda en glödlampa i en Wienbrygge-oscillatorkrets för att lösa problemet med hur man reglerar kretsens utgångssignal utan förvrängning. Andra oscillatorer som var tillgängliga vid den tiden var dyrbara och instabila. Genom att använda glödlampan kunde Bill förenkla kretsen, förbättra oscillatorns prestanda och sänka priset.

Vid starten gavs tongeneratorn beteckningen 200A för att få det att se ut som om företaget hade funnits ett tag. Detta instrument blev den första lågkostnadsoscillatorn för ljudfrekvenser. Den gavs priset $ 54,40 vilket var ca en fjärdedel av priset för jämförbar utrustning av andra fabrikat. Den tillverkades i garaget bakom Dave Packards hus, som blev starten till det som nu kallas Silicon Valley.

I en skrivelse från 1985 beskrivs Dave Hewletts ljudoscillator som “Grunden till vilken Hewlett-Packard Company kunde växa till världens största elektroniska företag för mätteknik och utrustning. ”

Bildens 200A är serienr. 12; förmodligen producerad i Palo Alto-garaget (1939?). Radiomuseets utställningsföremål är av en modell från 1950-talet.

Ytterligare information:
Informationen här är hämtad med tillstånd från copyrightinnehavaren Hewlett Packard och kommer från denna websida: http://www.hp.com/hpinfo/abouthp/histnfacts/museum/earlyinstruments/0002/index.html
Läs också HP 200A United States Patent No. 2268872. (PDF, 304KB) http://www.hp.com/hpinfo/abouthp/histnfacts/museum/earlyinstruments/0002/other/0002patent.pdf
Manual med kretsschema för tongeneratorn 200A:
http://www.hparchive.com/Manuals/HP-200A-Manual-1951.pdf

Bombplanet B24 Liberator

(som fraktplan C87 Liberator Express)

Avstämningsenheten TU-8-B som finns på radiomuseets monter vid militärradio var
monterad i flygplanstypen B-24 Liberator som ingick i USA,s flygvapen under andra världskriget. Vikt lastat 25,4 ton, motorer 4 st Pratt-Whitney på en effekt av 1200 Hk per motor.

Ett flygplan av denna sort havererade 1944-10-20 nära Antens kapell väster om Alingsås. Vid Antens kapell finns ett minnesmonument med namn på de 6 omkomna flygarna, skylt vid kapellet hänvisar stigen till monumentet ( 250 m )

Samtliga ombord på planet omkom
•Captain Truett K. Bullock, 26 år från Tylertown Alabama, P
•Lieutnant Paul Buchanan, 25 år från Ceder County Iowa, CoP
•Captain Colin Campbell, 24 år från Genesee County New York, N
•Sergeant Donald “Jim” Johnston, 23 år från Pennsylvania, R/O
•Sergeant Oakley Ragland, 21 år från Windham County Connecticut, R/O
•Corporal Earl Nore, 24 år från Stanlet Mountrail North Dakota, T
En ingående beskrivning av haveriet finns på hemsidan
https://www.flygmonumentet.se/historia.htm

En modell av flygplanet hänger i  taket på Radiomuseet.