Signalgenerator Philips modell 200A

En signalgenerator är ett instrument som genererar en ren ton eller frekvens i taget. Under åren har HP-oscillatorer använts för att designa, producera och underhålla telefoner, stereoapparater, radioapparater och annan ljudutrustning.

Modell 200A började som ämne för Bill Hewletts masteruppsats på Stanford University i slutet av 1930-talet. Bill hade den innovativa, eleganta och praktiska idén att använda en glödlampa i en Wienbrygge-oscillatorkrets för att lösa problemet med hur man reglerar kretsens utgångssignal utan förvrängning. Andra oscillatorer som var tillgängliga vid den tiden var dyrbara och instabila. Genom att använda glödlampan kunde Bill förenkla kretsen, förbättra oscillatorns prestanda och sänka priset.

Vid starten gavs tongeneratorn beteckningen 200A för att få det att se ut som om företaget hade funnits ett tag. Detta instrument blev den första lågkostnadsoscillatorn för ljudfrekvenser. Den gavs priset $ 54,40 vilket var ca en fjärdedel av priset för jämförbar utrustning av andra fabrikat. Den tillverkades i garaget bakom Dave Packards hus, som blev starten till det som nu kallas Silicon Valley.

I en skrivelse från 1985 beskrivs Dave Hewletts ljudoscillator som “Grunden till vilken Hewlett-Packard Company kunde växa till världens största elektroniska företag för mätteknik och utrustning. ”

Bildens 200A är serienr. 12; förmodligen producerad i Palo Alto-garaget (1939?). Radiomuseets utställningsföremål är av en modell från 1950-talet.

Ytterligare information:
Informationen här är hämtad med tillstånd från copyrightinnehavaren Hewlett Packard och kommer från denna websida: http://www.hp.com/hpinfo/abouthp/histnfacts/museum/earlyinstruments/0002/index.html
Läs också HP 200A United States Patent No. 2268872. (PDF, 304KB) http://www.hp.com/hpinfo/abouthp/histnfacts/museum/earlyinstruments/0002/other/0002patent.pdf
Manual med kretsschema för tongeneratorn 200A:
http://www.hparchive.com/Manuals/HP-200A-Manual-1951.pdf