Besöksradiostationen SK6RM

Nu är besöksstationen igång. Det senaste tillskottet var ett efterlängtat slutsteg.
Stationen består nu av, från vänster till höger på bilden, transceiver ICOM-751, transceiver Yaesu FT-1000 MP, slutsteg ACOM 1000, antennrotor och på uppe på museets tak en 3-elements beam för 20, 15 och 10 m med rotor och en folded dipole för 80, 40, 20, 15 och 10m.

Slutsteget ger möjlighet till 1000 Watts uteffekt. Post- och Telestyrelsen har infört en ny bestämmelse fr.o.m. november i år om att en amatörradiosändare inte får ha högre effekt än 200 Watt, om man inte har särskilt tillstånd för detta. SK6RM har ett sådant tillstånd, så vi får köra upp till 1000 Watt.

Flera licentierade besökare har utnyttjat möjligheten att köra radio vid sina museibesök. Bl.a. har vi haft besök av en radioamatör från Kalifornien, som visade stor uppskattning både för radiostationen och för hela museet. Radiohistoriska föreningen har dessutom fått en ny medlem tack vare besöksstationen. Det är en amatör som bor i lägenhet utanför Göteborg och inte fått möjlighet att sätta upp en antenn. På bara några veckor har han blivit en flitig operatör av SK6RM. Det är glädjande att SM6RM nu kan höras på banden.

SK6RM är alltså öppen för licentierade besökande radioamatörer. Kontakta antingen Göran Jonsson, SM6WZY, go.bri@telia.com, eller Bengt Lindberg, SM6BLT, benli@telia.com för bokning av tid för SK6RM.

/Bengt Lindberg