Bombplanet B24 Liberator

(som fraktplan C87 Liberator Express)

Avstämningsenheten TU-8-B som finns på radiomuseets monter vid militärradio var
monterad i flygplanstypen B-24 Liberator som ingick i USA,s flygvapen under andra världskriget. Vikt lastat 25,4 ton, motorer 4 st Pratt-Whitney på en effekt av 1200 Hk per motor.

Ett flygplan av denna sort havererade 1944-10-20 nära Antens kapell väster om Alingsås. Vid Antens kapell finns ett minnesmonument med namn på de 6 omkomna flygarna, skylt vid kapellet hänvisar stigen till monumentet ( 250 m )

Samtliga ombord på planet omkom
•Captain Truett K. Bullock, 26 år från Tylertown Alabama, P
•Lieutnant Paul Buchanan, 25 år från Ceder County Iowa, CoP
•Captain Colin Campbell, 24 år från Genesee County New York, N
•Sergeant Donald “Jim” Johnston, 23 år från Pennsylvania, R/O
•Sergeant Oakley Ragland, 21 år från Windham County Connecticut, R/O
•Corporal Earl Nore, 24 år från Stanlet Mountrail North Dakota, T
En ingående beskrivning av haveriet finns på hemsidan
https://www.flygmonumentet.se/historia.htm

En modell av flygplanet hänger i  taket på Radiomuseet.