Proppväxlar

RM 6501 Proppväxel med linjemätning. Fabrikat: Tele-Verkstäderna (Televerket) Typ:08-2604-5, Tillv år 1950-talet,

Telefonlinje-mätplats från Radiostationen i Grimeton. Växelbordet är utrustat för diverse mätningar av telefonlinjer, t ex isolationsmätning.

Klara Lundmark i Adolfström vid sin CP-20-proppväxel, en äldre föregångare till 00-127 00-växeln.
RM6502

De manuella växelstationerna i Arjeplogsområdet var de sista som automatiserades i Sverige 1972