Kursverksamheten under våren 2013

Magistern_150-vänd-lågRadiohistoriska Föreningen har under hösten 2012 genomfört kurser i radioteknik som blivit mycket uppskattade. Åke Kjellin har hållit flera kurser där deltagarna fått lära sig den ädla konsten att trimma en superheterodynmottagare och Bengt Lindberg lärde oss grunderna i elektrisk mätteknik. Helgen den 23-24 februari i år höll Åke en helt ny kurs som behandlade grunderna inom radiotekniken. Till kursen i trimning skrev Åke ett helt nytt kompendium och till grundkursen finns alla tre delarna av AGA-Baltics kompendium i grundläggande radioteknik som Erika Ivarsson har skannat in.

Om det skall bli en fortsättning beror på dig! Våra lärare Åke och Bengt är beredda, men vi måste veta om intresse finns för fler kurser under våren. Här följer en kort beskrivning av de tre kurserna. Om du skulle vilja delta så mailar du ditt intresse till mig och anger också vilka dagar som passar dig.
Kurs-2013-02-23-450         Sten-Wahlskog-150

De sex deltagarna i kursen den 23-24 februari fr.v. Göran Sjöstrand, Leif Svensson, Erika Ivarsson, Boris Pettersson, Stig Henriksson och Sten Wahlskog

Kurs 1. Trimning av superheterodynmottagare
I denna kurs får du lära dig grunderna om mottagare med hög- och mellanfrekvensförstärkning.
Kursen är både teoretisk och praktisk och du får prova på att trimma och göra fel och rätt.
Kompendiet finns på Radiomuseets hemsida.
Kurstid två dagar, exempelvis en helg
Kursledare: Åke Kjellin

Kurs 2. Grundläggande elektrisk mätteknik
En absolut förutsättning för att du skall kunna klara av att undersöka och serva en elektrisk krets, exempelvis en radio, är att du kan mäta med ett universalinstrument. På denna kurs får du en genomgång av de elektriska enheterna ström, spänning, resistans och kapacitans, och sedan får du göra en uppmätning av en krets med ett universalinstrument. Sedan uppstår det flera fel i kretsen, och med hjälp av dina mätningar skall du finna och åtgärda felen.
Kurstid: en dag
Kursledare: Bengt Lindberg

Kurs 3. Grundläggande radioteknik.
Denna kurs vänder sig till dig som är intresserad av radioteknik, men som inte har haft möjlighet att lära dig grunderna från början. Du får lära dig de vanliga komponenterna i en radio och hur dessa bygger upp de olika kretsar som en radio består av. Kursen ger också många hänvisningar till ett mycket omfattande kompendium som du sedan kan läsa in på egen hand efter den introduktion som du får på kursen.
Kurstid: två dagar
Kursledare: Åke Kjellin

Är det någon kurs du saknar, eller skulle du kanske vilja vara ledare för en kurs på Radiomuseet?
Du får gärna maila dina förslag till mig.
Jag vill ha din intresseanmälan till kurserna senast den 8e mars.

Bo Sörensson
bo@sorensson.se

Artikel ur Nyheter från Radiomuseet nr 50, 1 mars 2013

Carl-Axel Wannerskog till minne

Igår fick vi på Radiomuseet det smärtsamma budskapet att en av grundarna
av Radiohistoriska Föreningen i Västsverige, Carl-Axel Wannerskog, har gått
ur tiden. Carl-Axel var föreningens ordförande mellan åren 1993-1997 och har
under alla år varit en mycket kunnig och omtyckt guide på Radiomuseet.

Carl-Axel deltog troget i föreningens olika kvartalsmöten och tackade heller
aldrig nej till att ta på sig uppdrag att guida olika besöksgrupper genom museet
när han blev tillfrågad om detta. Senaste guidetillfället var i april månad 2012.
Carl-Axel vårdade under den sista tiden sin svårt sjuka hustru Marianne,
som avled den 16 januari i år. Carl Axel blev 92 år gammal.

Carl-Axel lämnar ett stort tomrum efter sig. Alla vi som varit engagerade i museet
en längre tid kommer att känna en stor saknad efter honom och våra varma tankar
går nu till hans familj.

Lars Lindskog
l.lindskog@hem.utfors.se

Artikel ur Nyheter från Radiomuseet nr 49, 1 februari 2013

Trevligt forum för diskussion

Snap1Radiomuseet drog igång ett diskussionsforum på hemsidan för ett par år sedan. Sidan försvann tyvärr genom ett haveri på det webbhotell, som vi utnyttjade den gången. Därefter har vi inte haft tid att dra igång något nytt forum.

Vi kan emellertid varmt rekommendera ett utmärkt och synnerligen välskött forum
tillhörig Sveriges Radiohistoriska Förening som Johan van der Levin drog igång för något år sedan. Medlemskap i denna förening kostar blygsamma 50:- per år. Adressen är till föreningen är:

http://www.radiohistoriska.se/index.html

och till forumet:

http://www.radiohistoriska.se/forum/index.php

Lars Lindskog
l.lindskog@hem.utfors.se

Artikel ur Nyheter från Radiomuseet nr 49, 1 februari 2013

Här hittar Du fina bilder från Sveriges telehistoria

Tekniska Museet har en massa fina bilder på nätet man kan fritt få använda,
de är inte upphovsrättsskyddade mer än att man bör ange källan de kommer
ifrån. Dessa bilder kan man hitta på denna adress:

http://www.flickr.com/photos/tekniskamuseet/collections/72157629532392247/

Christian Stödberg
christian.stodberg@me.com

Artikel ur Nyheter från Radiomuseet nr 49, 1 februari 2013

En helt ny geocache nära Järnbrottsändaren

Geocachesymbol-1224Den heter Göteborgs Rundradiostation (MMT#60) En utförlig beskrivning finns i geocachebeskrivningen.

Jan Cardell har släppt en ny geocahe med radiohistorisk anknytning, som snabbt blivit en favorit (om än något svårhittad) bland västsvenska geocachare.

Här är en länk till cachen:
http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=813def1b-7837-4526-8548-310adadd7c65

Lennart Nilsson
odenback@telia.com

Artikel ur Nyheter från Radiomuseet nr 49, 1 februari 2013

Efterlysning av Fiskhamnsrapporten

Sista radioprogrammet över Järnbrottssändaren 1984 var fiskhamnsrapporten. Jag har förgäves försökt att hitta någon inspelning av en fiskhamnsrapport utan att lyckas med detta. Kan någon läsare hjälpa till med detta vore det mycket trevligt. Vad sägs om att åter kunna höra fiskhamnsrapporten över 981 kHz mellanvåg på Radiomuseet?

Lars Lindskog
l.lindskog@hem.utfors.se

Artikel ur Nyheter från Radiomuseet nr 49, 1 februari 2013

Nästa deadline för Nyheter från Radiomuseet är Onsdagen den 27 mars.

Vidarebefordra gärna Nyheter från Radiomuseet till vänner och bekanta, om Du vill sprida kunskap om Radiomuseet och allt det vi sysslar med här! Skriv, ring eller meila Dina tankar och idéer inför Radiomuseets framtid. Kanske är det något som Du själv skulle vilja vara med och arbeta med. Välkommen även med bilder, kommentarer och inlägg både till Audionen och till Nyheter från Radiomuseet! Vi ser verkligen fram emot att få dessa! Audionen                                                             Nyheter från Radiomuseet Sven Persson                                                          Lars Lindskog sven.sm6ahu@telia.com                                       l.lindskog@hem.utfors.se