Här hittar Du fina bilder från Sveriges telehistoria

Tekniska Museet har en massa fina bilder på nätet man kan fritt få använda,
de är inte upphovsrättsskyddade mer än att man bör ange källan de kommer
ifrån. Dessa bilder kan man hitta på denna adress:

http://www.flickr.com/photos/tekniskamuseet/collections/72157629532392247/

Christian Stödberg
christian.stodberg@me.com

Artikel ur Nyheter från Radiomuseet nr 49, 1 februari 2013