Vad är detta för en morsetelegraf?


Bild4
En besökare kom en dag till Radiomuseet och visade upp denna gamla trälåda

Bild5
När man öppnade lådan visade det sig att den innehöll denna fina morsetelegraf
Bild6
I närbild ser man den komplexa mekaniska uppbyggnaden
Bild7
På baksidan såg den ut så här
Bilder Matts Brunnegård
 

Besökaren ville veta vad detta är för telegraf han har i sin ägo. Det vi vet är att den är
tillverkad av LM Ericsson men vilket år och var kan den ha använts frågar vi nu våra läsare.

Matts Brunnegård
gjutaren26(a)gmail.com

Artikel ur Nyheter från Radiomuseet nr 62