Deutschlandfunk

Bild2

Mellanvågssändaren på 1269 kHz var ursprungligen byggd och anpassad för att betjäna
Skandinavien under den tid som Deutslandfunk fortfarande sände utlandsprogram på kvällarna.
Fram till återföreningen 1990 var Deutslandfunk Västtysklands officiella serviceorgan för
grannländerna. Efter återföreningen blev sändaren en del av den rikstäckande inhemska
sändarnätet Deutschlandradio och utlandssändningarna övertogs av Deutsche Welle.

Bild3

Sandra Petojevic besökte Radiomuseet den 25 augusti för att överlämna några intressanta
gåvor till oss. Bland annat lämnade hon denna antennförstärkande platta som om den
placerades nära ferritantennen på en radiomottagare skulle förstärka den mottagna signalen
från Deutschlandfunk på 1269 kHz.
Hur denna skiva distribuerades i vårt land är obekant för mig men troligtvis var det via
radiohandlarna. Jag vet heller inte vad den kostade eller om den var gratis. Eftersom sändaren
fortfarande är igång kunde jag själv testa plattan hemma i min bostad. Den förstärkande
effekten var mycket påtaglig och signal/brusförhållandet förbättrades kraftigt.

Lars Lindskog
l.lindskog(a)hem.utfors.se

Artikel ur Nyheter från Radiomuseet nr 62