Nostalgisk amatörradioutrustning

Bild8

De första åren när jag började köra SSB (enkelt sidband) på amatörradiobanden, fanns det inte så mycket utrustning att köpa i Sverige, detta var omkring 1963, men genom en kontakt fick jag reda på att en radioamatör borta i Ohio USA, hade en Central Electronics 20A till salu. Jag kontaktade honom per brev, och han var vänlig nog att sälja den till mig, tror jag betalade omkring 700 kronor för den, Den anlände så småningom med postfrakt, men när jag hämtade ut den från postkontoret, så skramlade det misstänkt i den.
Vid uppackning var det några rör som låg lösa, och en liten LF-transformator hade lossnat i sina fästen, men endast en liten buckla på ett hörn på panelen. Jag klagade på postkontoret, fyllde i en blankett om skada på sändaren, och fick tillbaka en större del av de pengar som jag betalt för sändaren. För mig var det lätt att återställa den, och vad jag minns så fungerade den utan problem.

Data för sändaren CE 20A:
Uteffekt: 20 watt toppeffekt SSB, AM, PM, CW. Till sändaren finns det en VFO, en ombyggd surplussändare typ BC-458, som gjorde att jag kunde sända på 3,6 MHz och 14 MHz banden.

Genom alla åren har jag hållit den i gott skick, ej låtit den stå undanstoppad i kallt och fuktigt utrymme, provat den regelbundet, så för några månader sedan monterade jag upp den i mitt radioshack och kopplade in den på antenn och nätspänningen 115 Volt. Även en ny och modern mikrofon kopplades till, samt mitt gamla flaggskepp Hallicrafter SX101A släpades fram och kopplades in (väger 35 kg drygt).

Anledningen till att jag kör med dessa gamla utrustningar är att det varje lördag finns en s.k. nostalgiring på frekvensen 3660 KHz, LA2OLD en norsk ring som börjar kl15.00 och man får kalla upp och berätta vad man kör med för utrustning. Det skall vara radioutrustning äldre än 25 år för att kallas nostalgiradio, men i mitt fall uppfyller det mer än väl detta krav. Det blir en speciell lukt från dessa radioapparater, när de blivit varma, och man ser dessa rör och dess glödtrådar som lyser rödgult.
Det är med rörradioapparater som med gamla veteranbilar, de har en slags själ inuti som inte moderna apparater har.

En förkortningslista:
SSB = singel sideband
AM = amplitudmodulation
PM = phasemodulation
CW = telegrafi
VFO = variabel frekvens oscillator

Nedan några bilder från mitt radioshack med CE 20A och mottagaren SX101A.

Bertil Bengtsson
sm6aal(a)tele2.se

Bild9

Bild10

Bild11

Artikel ur Nyheter från Radiomuseet nr 62