Amatörradio – kontakt med hela världen

Detta är en modern amatörradiostation bestående av radiosändare, radiomottagare, effektslutsteg och uppe på taket ovanpå Radiomuseet flera radioantenner som är kopplade till radiostationen. Med denna radiostation har vi radioförbindelse med andra radioamatörer runt om i världen. Det sker på kortvågsbanden och helt utan kontakt med Internet. Radiosignalen går från våra antenner direkt till motsvarande antenn hos den radioamatör, som vi pratar med. Uteffekten på sändaren är upp till 1000 Watt.

När vi haft en radiokontakt brukar vi skicka ett kort, s.k. QSL-kort, till den andre radioamatören som en bekräftelse på vår radioförbindelse. Du kan se på världskartan på väggen ett axplock av alla de kort vi fått från amatörer runt om i världen.

Varje radioamatör har en speciell beteckning eller radiosignal som entydigt beskriver varifrån man sänder. På korten kan du se många olika sådana radiosignaler. Vår radiosignal kan du se på skylten, som hänger i taket. Det står SK6RM, där SK betyder att vår radio finns i Sverige, 6-an betyder västra Sverige och RM är en personlig och unik beteckning för Radiomuseet.

SAX-presset.

I radiohytten på Radiomuseet hörs det morsesignaler, men de flesta förstår förstås inte
vad det är de hör.
Det som hörs är utsändningen av det s.k. SAX-presset.
En isolerad värld.
En undersökning av nyhets- och informationsutbud till sjöfolk.

Utdrag ur ett Examensarbete vid Journalisthögskolan i Göteborg höstterminen 1972 av
Åsa Arvidsson, Eva Carlsson och Bodil JacobssSAX-presset – skall det handla om vatten?

– Vi vet inte vem vi skriver för – om det är befäl eller manskap eller vem det är. Man får ta
med vad man tror är relevant för en grupp människor, som man inte vet något om.

Så berättar Barbro Wiklund, som är en av de 6-8 journalister på TT, som turas om att
göra SAX-presset.
– Jag har förresten hört att sjöfolk skulle vara speciellt intresserade av vattensport, stämmer
det undrar hon.

SAX-presset är den dagliga nyhetsbulletin som når en stor del av de svenska sjömännen,
var de än befinner sig på jorden. SAX är anropssignalen till alla svenska fartyg.
TT:s riksredaktion gör sammandraget, som omfattar cirka 400 ord, på uppdrag av Välfärdsrådet.

På TT anses det allmänt att ersättningen är alldeles för liten och därför kan man inte lägga
ner någon större möda på det. TT har heller ingen kontakt med sjöfolk och vet ingenting
om hur telegrammen tas emot ute på båtarna.

Presstelegrammet är ett koncentrat av dygnets viktigaste händelser. Det telegraferas ut
vi kustradions kortvågsradio fyra gånger om dygnet, för att säkert nå alla fartyg var de än
befinner sig. Det finns dock några platser på jorden där det är praktiskt omöjligt att få kontakt
med eller höra den svenska kustradion. Men fartyg rör ju oftast på sig och luckorna i
nyhetsrapporteringen behöver aldrig bli särskilt stora.

I vår undersökning leder SAX-presset överlägset över den andra dagliga nyhetskällan –
Sveriges Radios utlandssändningar. 73 procent av sjömännen läser varje dag TT:s telegram
medan 10 procent dagligen lyssnar på radioprogrammen.
Telegrammet distribueras ombord på ett enkelt och snabbt sätt. Telegrafisten skriver ut
5-6 kopior (brukar bli en A4-sida) så fort han tagit emot det. Kopiorna hängs sedan upp i mässar och dagrum. På de flesta båtar är det en oskriven lag att ingen tar med sig kopian till
hytten, så att den försvinner från sin plats. På så sätt får alla läsa telegrammet inom loppet
av ett par timmar efter att det gått ur från TT i Stockholm.

Presset den 10/10 1965

Middagsvädret: Stockholm 7 klart, Göteborg 9 klart, Malmö 10 klart, Sundsvall 6
mulet.

Lödöse Varf har fått beställning på två fartyg om vardera 4400 dwt. Sysselsättningen
anses därmed tryggad till och med 1967. Beställare är kapten Björnqvist Scandinavian
Motor Ship och skeppsredare Lars Johansson OT-rederierna Skärhamn.

För att samordna Sverige-informationen utomlands föreslås nytt topporgan i
en utredning. Det blir i så fall ett samarbetskollegium sammansatt av Sveriges
Radios utlandsavdelning, Svenska Turistförbundet, Exportföreningen,
Handelsdepartementets utlandsavdelning och utrikesdepartementets
informationsavdelning.


Det tionde nordiska skeppstekniska mötet som inleddes fredag Ålborg Danmark har samlat rekord deltagare. I mötet deltar 300 representanter för de nordiska länderna och Västtyskland.


Under årets tre första kvartal var Sverige största leverantören av fartyg till Norge med 21 stycken på sammanlagt 1028000 dwt. Näst största leverantören var Japan med 11 fartyg.


Det 110e lagtima stortinget öppnades lördag av kung Olav med ett trontal som var ett av de sista ”dokumenten” från regeringen Gerhardsen.


Ett norskt-svenskt sjukhus för 210 tbc-sjuka barn öppnas måndag Skoplje Jugoslavien. Uppbyggandet har skett i samarbete mellan norska och svenska hjälpmyndigheter.


För tredje dagen i följd brann det lördag i Shells oljeanläggningar i Lacarna Cypern. Två personer, misstänkta för att ha placerat tidsinställda bomber i cisternerna anhållna.


Sport: Handboll allsvenskan Saab-Hallby 21
-21.

Nya experiment för barn

Med hjälp från Radiostiftelsen har vi utvecklat två nya experiment som absolut borde tilltala
barn. Den ena är riktat till småtjejer – vi har inte så mycket på museet som omedelbart
väcker tjejers intresse för elektronik, vi hoppas att vår nya docka kan göra det!
De två nya experiment är en sjungande docka, baserat på Edisons fonografdocka (dock
med modern elektronik, inte fonograf!) som barnen sätter i gång, och ett ljudexperiment som
består av en in- och avspelningsapparat som barn kan spela in, höra och förvränga sina röster.

 1. Sjungande docka
  Idén till att ha en talande docka på Radiomuseet kom när några av oss från museet besökte
  Radiomuseet i Ringsted i Danmark år 2019.

  Där har de många fina objekt, och bland dem finns denna gammaldags docka som är tänkt att påminna om Edisons fonografdocka. Hon sitter i samma skåp som fonograferna.

  Vi tänkte omedelbart attdet skulle vara bra att ha något liknande i Göteborg, och Ringsteds ledning har inget emot att vi kopierar deras idé.

  Den talande dockan blev dock ingen säljsuccé och tillverkning lades ned efter en kort tid.

  Vår docka har tillverkats särskilt för Radiomuseet av konstnären Ulla Lorén i Onsala.
  Den är inte autentisk – den inbyggda fonografen har ersatts i Radiomuseets version med
  modern elektronik.

  En glasmonter köptes in, elektronik för att spela upp en låt inskaffades, och nu har projektet
  realiserats.

  Vi valde att spela in ”blinka lilla stjärna där”. Och det ledde till att vi vill ha en bakgrund
  med lysande stjärnor, som realiserades med för ändamålet anpassade lysdioder och konduktiv
  tråd som kan sys på tyg.

  Ljudanläggningen ligger under den lilla montern, och sätts i gång med en knapp som besökande barn gärna får trycka på.


  Bild från Radiomuseet i Ringsted (Foto Bjarne Nielsen)

  Den helelektronisk lösning har tagit åtskilliga timmar att konstruera.

  Konstruktionen är baserad på en byggsats från Velleman av typ PMK 195’1. Byggsatsen är
  i sin tur baserad på kretsen ISD1700 (nuvoton) som innehåller allt för att digitalisera ljud, lagra någon minuts ljud samt på kommando spela upp den lagrade informationen antingen till
  en förstärkare eller direkt till en liten högtalare. Byggsatsen innehåller förutom ljudkretsen
  mikrofon, högtalare och tryckknappar för inspelning, avspelning och radering, ungefär
  som på en bandspelare. Dessutom finns komponenter för strömmatning från 9 V batteri. I
  viloläge drar kretsen 5 – 6 mA. Detta bedömde vi vara för mycket med tanke på batteriets livslängd, eftersom det skulle ge en livslängd för batteriet på mindre än en vecka.


  Vår sjungande docka på plats (Foto Lars Lindskog)

  Att driva kretsen från nätet är naturligtvis möjligt, men innebär att sladdar och eluttag
  måste finnas. Ett annat sätt att spara batteri är att helt stänga av kretsen när uppspelningen är
  klar. Att använda ett gammalt hederligt relä i självhållande koppling, som bryts när sången är
  klar är en möjlighet. Den bedömdes dock dra lite väl mycket ström när reläet är aktivt. Jag letade därför på internet efter någon byggsats eller färdig konstruktion baserad på halvledarelä.


  Här är en bild av monterns undersida med elektronik
  (Foto Jeanette Nilsson)

  Jag hittade absolut ingenting annat än en man som haft samma problem som jag och lagt
  ut en liten Youtube-film på en konstruktion med en Arduino som timer och en switch bestående av en N-kanal FET och en P-kanal FET. Jag byggde enligt Youtube filmens principer
  fast med FET-ar som fanns lätt tillgängliga här i Sverige (2N7000 och FQP11P06). Den
  använda transistorn klarar upp till 10 A kontinuerlig ström.

  En första tanke var att styra halvledarreläet med en timer av typ 555 eller liknande, men jag
  insåg snabbt att detta skulle leda till en hel del långdraget experimenterande, så jag valde en
  lösning med Aduino i stället (en lågeffekt variant). Ett fungerande program gick att få fram
  på mindre än en timme. Dessutom får man med Aduino möjlighet till extrafunktioner t.ex.
  styrning av lysdioderna, som inte ingick i den ursprungliga designen utan tillkom senare.


  Kopplingschema för styrning av uppspelning med timerreläet

  N-kanaltransistorn för hållkretsen kan ha mindre strömkrav än relätransistorn P-kanal
  (200 mA resp.10 A). Arduinokretsen håller i gång strömmatningen tills dess timer går ut
  efter att man startat det hela med tryckknappen.

  Jag har gjort ett försök att mäta läckströmmen i avstängt läge. Läckströmmen är mindre
  än 100 nA enligt mitt mätinstrument (har inte provat med känsligare instrument). Troligtvis
  är transistorernas läckström i avstängt läge mindre än batteriets egen läckström.

  För tydlighets skull bifogar jag nedan även det enkla Arduinoprogrammet för uppspelning,
  dock utan funktionen för styrning av stjärnorna (lysdioderna) som utnyttjar överblivna
  portar på Arduinokortet.

  Frågan är om detta blev en enklare konstruktion än Edisons?


  Ljudexperiment (Foto Lennart Nilsson)
 2. Ljudexperiment
  När vi hittade ljudkretsen till dockan väcktes en ny idé. Varför inte låta barn spela in själva?
  Visst måste man kunna göra något med kretsen!

  Nu har vi ljudkretsen och mikrofonen monterat på en snygg bräda, men tydliga knappar
  och instruktioner.

  Man ser att det är samma modell av ljudkrets, högtalare och batteri som används i dockans
  elektronik, dock utan timern. Det har tillkommit fler barnvänliga knappar.

  Hastighetskontrollfunktionen kommer säkert att uppskattas av barn – den förvränger
  rösten från mycket djupt till falsett som låter som Kalle Anka.

  Vår förhoppning är att barn blir intresserad av att se alla delar som ingår, och tråden som
  kopplar dem. Schemat kommer att läggas fram, det blir en utmaning för äldre barn att försöka
  förstå hur det hela hänger ihop.

  Det kan noteras att detta experiment tog mycket mindre timmar än dockan. Ett ganska
  enkelt men mycket effektivt experiment.

  Schemat hittas här: http://www.velleman.eu/images/tmp/mk159.jpg
  Program utan lysdiodstyrning.
  // Public definitions
  int SingPin = 7;
  int PowerPin = 5;
  // the setup function runs once when you press reset or power the board
  Ljudexperiment (Foto Lennart Nilsson)
  Audionen nr 3 2021 13
  void setup() {
  // initialize digital pins as an output.
  pinMode(SingPin, OUTPUT);
  pinMode(PowerPin, OUTPUT);
  // initialize SingPin High and PowerPin High
  digitalWrite(SingPin, HIGH); // Sing switch is off
  digitalWrite(PowerPin, HIGH); //Power is on
  }
  // the loop function runs over and over until power is switched off void loop() {
  digitalWrite(PowerPin, HIGH); // turn on FET to keep power on)
  delay(1000); // wait for a second
  digitalWrite(SingPin, LOW); // activate stored message (sing) by making the voltage LOW
  delay(1000); // wait for a second
  digitalWrite(SingPin, HIGH); // dactivate selection by setting voltage high
  delay(120000); // wait for 120 s
  digitalWrite(PowerPin, LOW); // turn off FET to switch power off)
  delay(1000); // Wait 1 s for power to switch off – program ends itself here
  Lennart Nilsson

Finsk telegrafnyckel

I museets samlingar finns väldigt många telegrafnycklar. De som ligger framme är till stor
glädje för våra yngre besökare – ingenting kan vara roligare än att klicka på en telegrafnyckel!
Bland de som står tryggt i en monter finns denna lite ovanlig exempel, finska arméns
bakelitnyckel, som tillverkades i Åbo 1941 – 1945. Detta exempel tillverkades 1945. Nyckeln
användes med finska arméns fälttransceiver VRFK. Den är tillverkad av bakelit med inre
delarna av mässing.

(Källa: OH6NT, Thomas Anderssén).