SAX-presset.

I radiohytten på Radiomuseet hörs det morsesignaler, men de flesta förstår förstås inte
vad det är de hör.
Det som hörs är utsändningen av det s.k. SAX-presset.
En isolerad värld.
En undersökning av nyhets- och informationsutbud till sjöfolk.

Utdrag ur ett Examensarbete vid Journalisthögskolan i Göteborg höstterminen 1972 av
Åsa Arvidsson, Eva Carlsson och Bodil JacobssSAX-presset – skall det handla om vatten?

– Vi vet inte vem vi skriver för – om det är befäl eller manskap eller vem det är. Man får ta
med vad man tror är relevant för en grupp människor, som man inte vet något om.

Så berättar Barbro Wiklund, som är en av de 6-8 journalister på TT, som turas om att
göra SAX-presset.
– Jag har förresten hört att sjöfolk skulle vara speciellt intresserade av vattensport, stämmer
det undrar hon.

SAX-presset är den dagliga nyhetsbulletin som når en stor del av de svenska sjömännen,
var de än befinner sig på jorden. SAX är anropssignalen till alla svenska fartyg.
TT:s riksredaktion gör sammandraget, som omfattar cirka 400 ord, på uppdrag av Välfärdsrådet.

På TT anses det allmänt att ersättningen är alldeles för liten och därför kan man inte lägga
ner någon större möda på det. TT har heller ingen kontakt med sjöfolk och vet ingenting
om hur telegrammen tas emot ute på båtarna.

Presstelegrammet är ett koncentrat av dygnets viktigaste händelser. Det telegraferas ut
vi kustradions kortvågsradio fyra gånger om dygnet, för att säkert nå alla fartyg var de än
befinner sig. Det finns dock några platser på jorden där det är praktiskt omöjligt att få kontakt
med eller höra den svenska kustradion. Men fartyg rör ju oftast på sig och luckorna i
nyhetsrapporteringen behöver aldrig bli särskilt stora.

I vår undersökning leder SAX-presset överlägset över den andra dagliga nyhetskällan –
Sveriges Radios utlandssändningar. 73 procent av sjömännen läser varje dag TT:s telegram
medan 10 procent dagligen lyssnar på radioprogrammen.
Telegrammet distribueras ombord på ett enkelt och snabbt sätt. Telegrafisten skriver ut
5-6 kopior (brukar bli en A4-sida) så fort han tagit emot det. Kopiorna hängs sedan upp i mässar och dagrum. På de flesta båtar är det en oskriven lag att ingen tar med sig kopian till
hytten, så att den försvinner från sin plats. På så sätt får alla läsa telegrammet inom loppet
av ett par timmar efter att det gått ur från TT i Stockholm.

Presset den 10/10 1965

Middagsvädret: Stockholm 7 klart, Göteborg 9 klart, Malmö 10 klart, Sundsvall 6
mulet.

Lödöse Varf har fått beställning på två fartyg om vardera 4400 dwt. Sysselsättningen
anses därmed tryggad till och med 1967. Beställare är kapten Björnqvist Scandinavian
Motor Ship och skeppsredare Lars Johansson OT-rederierna Skärhamn.

För att samordna Sverige-informationen utomlands föreslås nytt topporgan i
en utredning. Det blir i så fall ett samarbetskollegium sammansatt av Sveriges
Radios utlandsavdelning, Svenska Turistförbundet, Exportföreningen,
Handelsdepartementets utlandsavdelning och utrikesdepartementets
informationsavdelning.


Det tionde nordiska skeppstekniska mötet som inleddes fredag Ålborg Danmark har samlat rekord deltagare. I mötet deltar 300 representanter för de nordiska länderna och Västtyskland.


Under årets tre första kvartal var Sverige största leverantören av fartyg till Norge med 21 stycken på sammanlagt 1028000 dwt. Näst största leverantören var Japan med 11 fartyg.


Det 110e lagtima stortinget öppnades lördag av kung Olav med ett trontal som var ett av de sista ”dokumenten” från regeringen Gerhardsen.


Ett norskt-svenskt sjukhus för 210 tbc-sjuka barn öppnas måndag Skoplje Jugoslavien. Uppbyggandet har skett i samarbete mellan norska och svenska hjälpmyndigheter.


För tredje dagen i följd brann det lördag i Shells oljeanläggningar i Lacarna Cypern. Två personer, misstänkta för att ha placerat tidsinställda bomber i cisternerna anhållna.


Sport: Handboll allsvenskan Saab-Hallby 21
-21.