Rundradiomottagare för LV och MV Tillverkad 1937. Ideal werke AG

IMG_0822

På den undre hyllan står ett par tyska rundradiomottagare från nazitiden i Tyskland. Den mindre av dessa apparater var en billig lokalradiomottagare för det tyska folket.

Den kallades i folkmun för ”Skrikande Joseph” eller ”Goebbbels käft”.

PÅ den övre hyllan står enkla kortvågsmottagare som brittiska flyget släppte ut över Danmark och Norge för att motståndsrörelsen skulle kunna avlyssna BBC som under kriget sände på ett stort antal språk.

Beskrivning: Rundradiomottagare med LV och MV-band. Återkopplad och försedd med ett enda mottagarör samt ett likriktarrör. Tillverkad som en billig lokalradiomottagare för det tyska folket före och under andra världskriget. Som framgår var det absolut förbjudet för befolkningen att lyssna på utländska radiostationer under nazisttiden. Avsedd för anslutning till växelström.

EMUD Radio 1938 Kleinempfänger

 

Radiotelegrafist på en motortorpedbåt

Image2

Under min värnpliktstid i Flottan var jag stationerad på tre olika fartyg, isbrytaren Oden, motortorpedbåten T52 samt minsveparen Hanö.

T52 passade in mellan isbrytarsäsongen och tills det var dags för Hanö att traditionsenligt ge sig av ut på Nordsjön som stödfartyg för nordsjöfiske. Ursprungligen Islandsfisket.

Radiohytt HMS Hanö
Radiohytt HMS Hanö

Tjänstgöringen på isbrytaren Oden och minsveparen Hanö var ju ganska lik den som radiotelegrafist i handelsflottan som jag varit i ett par år.

T52 däremot var ju en helt annan sak. Det var de hårda grabbarnas fartyg och jobbet där hade inte någon likhet med civil verksamhet.

Vi låg akterförtöjda på Gålöbasen och dundrade iväg i 40-50 knop och sköt torpeder och hade oss.

Det tråkiga var att efter att avfyrat torpederna ska tuberna rengöras och smörjas in. Detta ålåg även telegrafister. Det gick så till att man tog en hink med varnolén och ålade sig genom tuben och rengjorde den. Sen tog man en hink med fett och smorde in den. Inte så där himla kul. Detta kallades att smyga tuben och det uppdraget kunde man överlåta för 5:- till någon mindre bemedlad kamrat.

Men eftersom detta i första hand inte är en tidning för flottister utan för radiointresserade medborgare ska jag nu redogöra för radioutrustningen ombord.

Image3

Image4

Image5
Manöverenhet

Mottagarna var General Electric BRT och sändaren 50w kv-sändare från SRA. 50W KV M/54 (1954)transmitter 1,6 – 12 MHz A1,A2,A3 (Svenska Radio Aktiebolaget. Utöver dessa apparater fanns också en UK sändare/mottagare med 4 kanaler. 5W UK m/46 AM tranceiver 100…170MHz med fasta 4 kanaler.

Dessa fyra kanaler vill jag minnas var mycket tålamodsprövande att ställa in. När dessa inställningar var gjorda kopplades apparaten till en manöverbox som var placerad på bryggan. En fanns nog också vid radiopulten och en vid ”stridsledningscentralen” där jag var placerad i ett hörn.

Matts Brunnegård

 

Enkel FM-tillsats för HI-FI-anläggningen

Den enkla lokal-FM-tillsats som beskrivs i denna artikel är avsedd att inmonteras i en befintlig hi-fi-förstärkare, den ger utmärkt mottagning på avstånd upp till ca 30 km från FM-sändaren.

Den FM-tillsats med tryckknappsavstämning för P1, P2 och P3 som beskrivs i denna artikel är försedd med pulsräknande detektor. Tillsatsen, som levereras i byggsats av RT:s serviceföretag EBaB, är i första hand avsedd för att inkopplas i EBaB:s hi-fi-förstärkare typ M54, där det finns plats reserverad för tillsatsen. Inget hindrar emellertid att man använder samma tillsats som radioprogramkälla för vilken hi-fi-anläggning som helst.

Principen.

Principen för FM-mottagare med pulsräkningsdemodulator är ju känd sedan lång tid tillbaka, flera beskrivningar av sådana apparater har tidigare publicerats i denna tidskrift.

Schemat överensstämmer i vissa avseenden med schemat för den FM-tillsats som beskrivits av Max Geiser. Dock har vissa förenklingar gjorts.

Är du intresserad av hela beskrivningen så finns den i Radio&Television –nr12 -1964.

Det nämnda numret finns i Radiomuseets bibliotek.

Här nedan kan du se placeringen av komponenterna på kretskortet.

komponentplacering-mb1b Denna byggsats lyckades jag löda ihop hösten 1964, inspirerad av min kusin som hade byggt en sådan.

Han bodde inneboende hos en man på Sveavägen i Stockholm. Hyresvärden bodde i köket och hade varsin hifi-nörd i rummen på vardera sidan av köket.

Dessa båda unga ingenjörer tror jag tävlade om vem som hade den häftigaste anläggningen. Förstärkare byggdes och byggdes om. Stora maffiga högtalare bars uppför trapporna. Skivspelare kom och gick. Kanske fanns där också en Revox?

Det var en härlig tid.

Jag bodde hos denne kusin i ett par veckor sedan jag fått arbete på den för radioter så kända adressen Kungsgatan 8. Men inte som anställd på Sveriges Radio utan av Televerket som hade sin rundradiocentral på sjätte våningen.

Det var när jag lyckats skaffa mig ett eget inackorderingsrum som behovet av en FM-tillsats uppstod.

I inackorderingsrummet fanns det en stor fin radiogrammofon med LV, MV och KV, men utan FM!

Priset för en komplett byggsats var 125:- kr. Det var ett alldeles lagom pris för en flottans kavaljer som just muckat och fått arbete som extra ordinarie distributionstekniker i lönegrad 9 vid Kungliga Telegrafverket. Det var nog inte kungligt vid den tiden, men jag tycker det låter så mycket bättre än Televerket.

Matts Brunnegård

data för tillsatsen-mb1c

montering av tryckknappsomkopplare och trimkondensatorer-mb1eMontering av tryckknappsomkopplare

 

den färdiga tillsatsen-mb1d