Rundradiomottagare för LV och MV Tillverkad 1937. Ideal werke AG

IMG_0822

På den undre hyllan står ett par tyska rundradiomottagare från nazitiden i Tyskland. Den mindre av dessa apparater var en billig lokalradiomottagare för det tyska folket.

Den kallades i folkmun för ”Skrikande Joseph” eller ”Goebbbels käft”.

PÅ den övre hyllan står enkla kortvågsmottagare som brittiska flyget släppte ut över Danmark och Norge för att motståndsrörelsen skulle kunna avlyssna BBC som under kriget sände på ett stort antal språk.

Beskrivning: Rundradiomottagare med LV och MV-band. Återkopplad och försedd med ett enda mottagarör samt ett likriktarrör. Tillverkad som en billig lokalradiomottagare för det tyska folket före och under andra världskriget. Som framgår var det absolut förbjudet för befolkningen att lyssna på utländska radiostationer under nazisttiden. Avsedd för anslutning till växelström.

EMUD Radio 1938 Kleinempfänger