Radiohistoriska Föreningen i Västsverige En historisk tillbakablick

2014 firade Radiohistoriska Föreningen i Västsverige 30 år och Radiomuseet firade 20
år i de nuvarande lokalerna. Föreningen skapades 3 dec 1983 av radioamatörer och hette
då Amatörradiohistoriska Föreningen i Västsverige. 1984 var det första verksamhetsåret
och föreningen höll till och samverkade med Göteborgs Industrimuseum.

De första åren gav föreningen ut en årsskrift och nedanstående artikel om hur föreningen
bildades är hämtad från den första årsskriften 1984.

Erik Bergsten känd från bland annat Tekniskt magasin på TV var en av grundarna
och föreningens förste ordförande. Han hade med en artikel i den första årsskriften ”The
SM&DGR Saga” och där kan man läsa om hur han kom in på amatörradiobanan. Ett
nytryck av artikeln publiceras i detta nummer av Audionen.

Bo Stjernberg som tyvärr gick bort i november 2014 var också en av grundarna och han
hade också med en artikel ”SHF 1”i första årsskriften. Där kan man läsa om hur han deltog
i en forskargrupp som arbetade med jonosfärsforskning på Chalmers under ledning av
professor Olof Rydbeck. Ett nytryck av denna artikel finns med i detta nummer av Audionen.

På förslag från ordförande Kjell Markström ändrades föreningens namn till ”Radiohistoriska Föreningen i Västsverige”. Detta gjordes för att tydliggöra att föreningen hanterar alla sidor av radiohistorien.

På förslag och med hjälp av framlidne Åke Jansson fick föreningen tillgång till g:a
Ritkontoret på Götaverken. 800 m2 till en kostnad av 10 000:- per år! Flera pessimistiska
medlemmar hyste farhågor om den stora ytan: ”hur ska vi kunna fylla ut de här rummen?”

Lokalerna var i ett bedrövligt skick: vi fick tillträde den 1 april 1993. Åke Jansson, Sören
Engblom och Ulf Sjödén (ev någon mer) jobbade dagligen med att köra till skroten (genererade inkomster till föreningen), till tippen och tvättade lokalerna. Bl a fönstren och persiennerna var skitiga till max! En heltäckningsmatta i salen där TV/Amatörradiodelen nu finns var rutten och stank p g a ett läckande element. Med hjälp av Lindholms Golv och Mike Patchett Rör och Kyla fick vi en ny plastmatta inlagd och nya delar till elementet, som var upprostat!

Av lysrören fungerade bara hälften. Dessutom var de väldigt smutsiga. Varje armatur
tömdes på lysrör och glimtändare, tvättades och med hjälp av Telia Mobitel fick vi en
hel kartong lysrör + glimtändare. På en stor tavla skrev vi upp allt det materiel, som vi
behövde. Bl a hade vi stort behov av hyllskenor. Vartefter vi fick tag på grejorna, kunde vi
stryka på önskelistan.

I samband med invigningen av de nya lokalerna 1994 ersattes årsskrifterna med medlemstidningen Audionen som kommer ut fyra gånger om året med inbjudan till medlemsmöten och årsmötet.

1998 kom första versionen av Radiomuseets webbplats. Denna låg först på Telemuseums
webbhotell, men flyttades 2003 till ett fristående webbhotell och fick egen domän
”radiomuseet.se ”.

2007 började ett nyhetbrev via mail ”Nyheter från Radiohistoriska Föreningen i Västsverige” ges ut. Detta kom ut sporadiskt med ojämna mellanrum, men döptes senare om till ”Nyheter från Radiomuseet” och vidareutvecklades av Lars Lindskog till att komma ut en gång i månaden med ett fylligt innehåll.

Alla nr av Audionen och nyhetsbrevet finns sedan tidigare på den interna medlemssidan.
Nu har även årsskrifterna från de tidigaste åren skannats in och finns också tillgängligas där.

Medlemsavgiften var från början 25 kr och har sedan höjts i omgångar och är nu 250 kr.

I slutet på 1984 hade föreningen 49 medlemmar. Medlemsantalet ökade sedan stadigt år
från år och var 1995 knappt 300 medlemmar. Mellan 1995 och 2000 ökade medlemantalet
kraftigt till nästan 700 medlemmar och var sedan som högst 2007 med över 700 medlemmar. Därefter har det tyvärr stadigt gått nedåt och har de senaste åren planat ut strax under 600 medlemmar.

Medelåldern är hög och om föreningen skall få ett långt liv som man hoppades i artikel
nedan, så måste föreningen bli bättre på att attrahera yngre medlemmar.

Ulf Sjödén och Viktor Ohlsson