Föreningens tillblivelse

Denna artikel publicerades första gången i årsbok 1984 för
Amatörradiohistoriska Föreningen i Västsverige.

Föreningen instituerades vid den av SSA anordnade ordförandekonferensen den 3
december 1983 på Industrimuseet. Närvarande var ett antal funktionärer ur olika radioklubbar i distriktet samt ett antal inbjudna äldre radioamatörer med uttalat intresse för amatörradiohistoria. Närvarande var även Industrimuseets chef, fil dr Ingegerd Särlvik
och Museinämndens vice ordförande, Lennart Friden.

Idén till bildandet av en Amatörradiohistorisk Förening i Västsverige kom ursprungligen
från DL6, SM6CVE Ulf Sjöden, som – inspirerad av bl a ‘Förderverein Das Amateurfunkmuseum’ i Västtyskland och en oplacerbar mängd utländska gamla amatörradioskrifter – förde fram tanken på ett organiserat samlande till SM6DGR Erik, som tände på iden om ett västkustskt teknikcenter. Tillsammans med SM6ASD Bo, tågade man upp till Ingegerd Särlvik på museet med planerna.

Ingegerd, som visste att man i museets magasin hyste en stor mängd apparatur, som
benämndes “RADIO”, ställde sig positiv till en teknikhistorisk förening med anknytning
till museet och med amatörradiohistorisk inriktning, därmed hoppandes på att man även
kunde ta sig an andra radioområden än just amatörradio.

För att göra föreningen intressant även för radioamatörer utanför göteborgsregionen
vidtalades några äldre amatörer från vart och ett av de fyra västsvenska länen. SM6AOU
Philip i Kungsbacka, SM6AEN Lennart i Göteborg, SM6UG Per-Ebbe i Ulricehamn och
Rune SM6AVM i Hjo ställde upp för N, O P respektive R län.

Efter samtal med chefen för Televerkets Radiodivision, SM6BJP Edgar, kunde även
“Myndigheten” fås att sluta upp bakom idén. Därifrån var det heller inte svårt att motivera
SM6ARV Veine att representera radioindustrin.

Självskriven ordförande är SM6DGR Erik och naturlig sekreterare i sin egenskap av
SSA:s distriktsledare för SM6 är SM6CVE Ulf.

Efter instituering av föreningen den 3 december, konstituerade sig styrelsen vid sitt första
sammanträde den 25 mars 1984 varvid SM6AVM Rune utsågs till kassör och SM6ARV
Veine till vice ordförande.

Föreningen hade fötts utan smärtor. Låt oss hoppas att den får en problemfri uppväxt
och ett långt liv ……………..

gamla loggan-1

Föreningens första logotype