Äntligen på toppen

Bild12
Bengt Lindberg t.h. på 2100 meters över havet tillsammans med sin dotterson och svärson

När jag i början av augusti besteg Sveriges högsta punkt Kebnekaise, så avslutades
resan med ett besök i Kiruna. Som den geocachare jag är, så roade jag mig med att
leta ”burkar” under min resa. I Kiruna fann jag en cache med namnet Radio, vilket
gjorde mig extra intresserad. Väl framme vid cachen fann jag följande byggnad.
(Huset är omnämnt i Audionen nr 3, 2012 samt i NfR nr 50 mars 2013)

Bild13

Detta är en byggnad som LKAB låtit uppföra år 1926 till den radioklubb som bildades
1923 i Kiruna för att sprida kännedom om radioteknik och främja radiolyssnandet i
Kiruna. Här installerades mottagarutrustning, fabrikat Marconi, för att ta emot
sändningar från andra rundradiosändare.

Under klubbaftnar avlyssnades flera Europeiska storstationer. Sedermera installerades
en relästation för att återutsända det mottagna riksprogrammet från radiostationen i
Boden till de kirunabor, som hade skaffat egna radiomottagare. Sändaren hade en
uteffekt som tillät mottagning med kristallmottagare inom ett avstånd av ca 3 km. Under
åren moderniserades radioutrustningen, som var i bruk till 1972, då
mellanvågssändarna ersattes av FM-sändare.

Bob Jacobssons skrift om Kiruna radiostation på Björkbacken1926-1972 finns på
http://radiohistoria.nu/wp-content/uploads/2013/02/kiruna_rundradiostation.pdf

När man närmar sig radiobyggnaden ser man att det fortfarande är radioverksamhet i
den. Numera ser antennparken ut så här:

Bild14
Bilder: Bengt Lindberg

Bengt Lindberg