Unika QSL-kort från Olof Rydbeck

Carl-Axel Wannerskogs son, Göran Wannerskog, har i dagarna överlämnat några
radioutrustningar och mätinstrument, som tillhört Carl-Axel till Radiomuseet. Bland de
överlämnade föremålen finns även en bunt med 64 helt unika QSL-kort som Carl-Axel
har fått från Olof Rydbeck 1959. Korten utgör en liten guldgruva av information från
tiden 1928-32. Jag skannade av 12 kort som kan ses här nedan.

Bild15 Bild16Bild28 Bild17 Bild18 Bild19 Bild20 Bild21 Bild22 Bild23 Bild24 Bild25 Bild26 Bild27