Rundradioepoken inleds

Radioröret trioden upptäcktes 1907. Den möjliggjorde att man kunde bygga radiosändare
och mottagare vilka inte bara kunde sända ut morsetelegrafisignaler utan även tal, sång
och musik som kunde avlyssnas med en radiomottagare.

Omkring 1920 hade teknikutvecklingen kommit så långt att man kunde starta regelbundna rundradiosändningar för allmänheten. I början drevs dessa sändare på privat initiativ och var oftast reklamfinansierade. Med den här sändaren som är byggd av K.G. Eliasson sände han ut rundradioprogram över Göteborgsområdet under åren 1920-24.

Den 1 januari 1925 startade AB Radiotjänst, som sedan blev Sveriges Radio, sin verksamhet. Då blev det inte längre tillåtet att bedriva reklamfinansierade rundradioutsändningar i Sverige. Det skulle dröja ända till år 1993 innan sådana åter blev tillåtna.

Radiomuseets audioguide

På museet finns det ett antal skyltar med QR-koder, som t ex den nedan. Genom att läsa dessa med en QR-kodläsare på din mobil kan du höra en beskrivning om det område du befinner dig i. Motsvarande text finns också på skärmen. Du kan också höra och läsa motsvarande texter på din dator.

Nu kommer text och bild från audioguiden att presenteras i Audionen under ett antal
nummer framöver. Vi börjar med rundradio och fortsätter sedan med de övriga områdena.
Totalt finns de det 25 audioguider på museet på både svenska och engelska

Välkommen

Välkomna till Radiomuseet. Vi är ett privat museum som ägs och drivs av Radiohistoriska Föreningen i Västsverige.

På vårt museum har vi samlat radioapparater och annat som hör till radiotekniken från de första trevande stegen i slutet av 180 0-talet fram till våra dagar. Utställningen är indelad i en rad olika områden som Rundradio, Marin radio, Kustradio och TV. När du går runt utställningens 1.000 kvadratmeter så kommer du att träffa på skyltar med QR-koder på. Om du skannar av dessa så berättar vi om det som vi tror kan intressera dig på just det området. Du behöver inte följa en snitslad bana genom museet utan du väljer själv vad du finner intressant.

Om du blir speciellt intresserad av en viss radio och vill veta mer om denna, så skall
du leta reda på vår besöksdator. Där kan du leta fram uppgifter om alla våra 4000 utställningsföremål. Vi önskar dig en spännande stund på Radiomuseet.