Skagen Radio

skagen radio

Betjeningspult.
Kystradiostationernes vigtigste opgave er at hjaelpe nödstedte skibe, men länge var de også bindeled mellem söens folk og de pårörende på land. I 1980 ekspederede de fire kystradiostationer samlet 251.171 telegrammer og 595.235 samtaler.
Mobiltelefoni har overtaget de fleste private samtaler i kystnaere områder, mens kystradioen stadig tager sig af nöd- og sikkerhedstjenesten.

Inlämnat av Matts Brunnegård

 

Radio Athlone

Bland de många stationsnamnen på våra gamla radiomottagare kan namnet Athlone
ses på mellanvåg vid ungefär 530m, 567kHz.

Masten

I somras åkte jag och en kompis till Irland för att se det nya Titanicmuseet och en del andra teknikhistoriska sevärdheter. Här vill jag gärna rekommendera Ulster Folk and Transport museum i Holywood utanför Belfast. På Transport museum kan man se bilar, lok, vagnar, spårvagnar i en fin miljö.

THE FRONT OF THE ORIGINAL MEDIUM WAVE BUILDING. BUILT IN 1932.

Resan fortsatte längs med norra kusten och västerut mot Galway. Sedan var det dags att styra mot Dublin. Vi kom då att passera Athlone som ligger mitt på ön. Det hade varit svårt att hitta information om radiostationen i Athlone innan resan. På internet finns en del om stationen, men inget om om hur man kan besöka den. På en pub i staden kom vi att prata med några av gästerna som visste att sändarstationen skulle ligga en bit utanför staden i ett område som heter Moydrum. Vi följde den vägbeskrivning som vi fått och efter några kilometer kunde vi se en typisk fackverksmast, den kvarvarande av de de två som burit upp antennen.

Vi var då ute i ett lantligt område med mycket smala vägar varav de flesta var grusvägar. Det fanns gott om dessa och även om vi såg masten var det mycket svårt att hitta rätt väg. Ofta slutade den gropiga vägen mitt ute på ett fält. Som väl var hittade vi till slut den betongbelagda vägen som leder till sändarstationen. Mycket tack vare hjälp från ortsbefolkningen för någon skylt fanns ej.

Byggnadens arkitektur är typisk för en sändarstation från 20 eller tidigt 30-tal.
Området närmast byggnaden är omgärdat av staket. I april 2004 avslutades sändningarna
i Athlone. Det är i dagsläget, (okt.-13), inte klart vad som ska göras med anläggningen.

Radio Athlone startade sina sändningar den 6:e februari 1933. Sändaren var en Marconi
med 60kW uteffekt. Anropssignalen var då “Radio Athlone” vilken ändrades 1937 till
“Radio Eireann”.

Bild15

I slutet av 50-talet ersattes Marconisändaren av en Brown-Boweri på 100kW.

1979 kom nästa generation av sändare, en Continental Electronics på 100kW. Vid
denna tid började “Radio 2” att sändas. En ny nationell kanal på frekvensen 612 kHz som
komplement till “Radio Eireann” som från 1975 sändes från den nya sändarstationen i
Tullamore.

Antennsystemet i Athlone var format som ett T mellan två 300 fot höga master.

BROWN  BOVERI  TRANSMITTER

CONTINTENTAL TRANSMITTER. 2 X 50KW

Det som idag gör sändarstationen extra intressant ur ett teknikhistoriskt perspektiv är
att tre generationers sändarutrustning finns bevarade. De har ej skrotats för att ge plats åt en ny anläggning utan har sparats vid sidan av den nyare. Det finns en grupp av entusiaster i Irland som vill bevara sändarstationen och göra den till ett museum. En av dessa entusiaster är Martin Hanley som har hjälpt mig med att låna ut sina bilder till denna artikel.

Vill man lyssna på Irland från Sverige finns på mellanvåg, 1341kHz, BBC Radio
Ulster, Belfast. På Sveriges västkust hörs stationen tydligt.

Ulf Nilsson